Ministerul Muncii propune modificarea Codului Muncii astfel încât firmele care încalcă prevederile cu privire la declararea contractelor de muncă să fie mai aspru sancționate, iar mențiunile să fie mai clare pentru astfel de cazuri.

Argumentul principal este că inspectorii de muncă au identificat, în cadrul controalelor, numeroase situații de muncă nedeclarată, care nu a putut fi încadrată ca atare și sancționată, deoarece Codul Muncii “prevede sancţiune doar pentru fapta de a primi la muncă o persoană fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activităţii, nu şi pentru munca nedeclarată parţial. Mai exact, munca ilegală, sancționată de actul normativ menționat, este diferită de munca nedeclarată, care este legală, cu încheierea unui contract, dar firma nu declară la stat contractul, ca să nu plătească taxe și impozite.

“Totodată, considerăm necesară abrogarea prevederii potrivit căreia “Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului”, eliminarea condiţiei ad validitatem şi menţinerea condiţiei ad probationem pentru forma scrisă a contractului individual de muncă, având în vedere că dovada existenţei raportului de muncă se poate face prin orice alt mijloc de probă”, se mai arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Primul articol modificat este Art. 16, alin. (1) din Codul Muncii, care va da definiții mai clare muncii nedeclarate, pentru încadrarea ei corespunzătoare.

Art. 17, alin. (5) va fi completat în sensul că modificările, actele adiționale la un contract de muncă în formă scrisă nu se vor mai face ulterior, în termen de 20 de zile, ci anterior acestor modificări: “Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege”.

 

Ministerul Muncii mai consideră că trebuie modificate și prevederile referitoare la modalitatea de întocmire, completare, modificare, păstrare şi prezentare a documentelor privind evidenţa timpului lucrat.

 

Art. 119

„Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru”.

 

Cu privire la amenzile prevăzute pentru munca nedeclarată, proiectul legislativ completează art. 260 cu un nou alineat:

„Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) lit. e-e3, inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal”.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare este în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Muncii până la data de 24 iulie 2017.

 

Sursa: www.legestart.ro

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*