În cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
(USV), în calitate de beneficiar principal, alături de Universitatea Națională Politehnică din Odessa (ONPU), în calitate de
partener, derulează, începând cu această lună, proiectul intitulat Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border
Cooperation – UNIV.E.R-U, Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, bugetul total al proiectului fiind de 328.743 Euro (1.572.081,90
RON) din care alocat de Uniunea Europeană 295.683 Euro (1.413.985,67 RON), în cadrul Priorității 1.1 Cooperare
instituțională în domeniul educației în vederea creșterii accesului la educație și a calității educației.

„Acesta nu este primul proiect transfrontalier accesat de noi. Și în exercițiul trecut a mai fost unul privind dezvoltarea Universitții din Odessa. În acest an, pe prgogramele transfrontaliere, vom derula șapte proiecte pe domenii diferite, în care sunt implicate mai multe facultăți din cadrul USV”, a precizat prorectorul USV Ștefan Purici.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ superior, în aria de acțiune a
programului, prin cooperare transfrontalieră, în beneficiul direct al studenților, comunităților academice și minorităților
românești/ucrainene din Suceava și Odessa.

Potrivit coordonatorului de proiect, Marcela Slusarciuc, echipa de proiect își propune: pregătirea a 120 de studenți pentru adaptarea la noile realități de pe piața muncii, în cadrul unor școli de vară/iarnă; informare și asistență cu privire la programe de cooperare bilaterală, mobilități, stagii de cercetare etc. pentru peste 10.000 de studenți; implicarea a 30 de cadre universitare/de cercetare în elaborarea de mecanisme, metodologii, curriculă, instrumente și prin schimburi de experiență și transfer de bune practici; informarea a cel puțin 700 de cadre didactice/cercetare cu privire la rezultate; oferirea posibilității minorităților naționale române/ucrainene de a studia în instituții de învățământ superior în limba lor maternă, prin implicarea directă a cel puțin 10 tineri; elaborarea și oferirea unor seturi de materiale informative și manuale privind posibila cooperare în domeniul educației și inovării în cel puțin 15 universități din aria de acțiune a programului; implicarea mass-mediei și a organizațiilor nonguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina interesate de activitățile proiectului în vederea diseminării informațiilor despre proiect.

Grupurile țintă sunt similare pe ambele părți ale frontierei: studenți USV și ONPU, personalul academic/de cercetare
din USV și ONPU, români sau vorbitori de limba română de pe teritoriul Ucrainei și ucraineni sau vorbitori de limba
ucraineană de pe teritoriul României, în special tineri activi – studenți sau viitori studenți.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: studenți USV și ONPU, personal academic/de cercetare din USV și ONPU, alte
instituții de învățământ superior conexe tematicii programului, reprezentanți ai mass-mediei sau ai organizațiilor
neguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina.

Reprezentantul Universității din Odessa, Mykail Lebid, a făcut o prezentare a unității superioare de învățământ din Ucraina și a vorbit despre beneficiile pe care le au studenții și profesorii de acolo în urma acestor proiecte transfrontaliere.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.