Având în vedere apropierea vacanţei de vară a copiilor dar şi faptul că odată cu venirea verii tot mai mulţi cetăţeni ies la plimbare cu animalele de companie, poliţiştii Biroului de Ordine Publică – Poliţia Municipiului Suceava au organizat în această minivacanţă o acţiune privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale de către deținătorii sau proprietarii de câini periculoși și agresivi.

Astfel, au fost identificate şi verificate 17 persoane care se deplasau pe stradă sau alte locuri publice însoţite de câini prevăzuţi la categoria I conform art.1, lit. a din OUG 55/2002.

În urma verificărilor în bazele de date au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 500 lei.

De asemenea, deținătorii de câini au fost instruiți cu privire la respectarea Ordonanței de Urgență nr. 55/30.04.2002, respectiv:

– să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

  • numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
  • efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
  • existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a).

– în cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. 1 proprietarii de câini încadraţi la art. 1 au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă;

– pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.

– accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis.

– accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

–  staţionarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă.

– accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botniță și fără lesă;

– proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă este însoţit de acesta când conduce animale izolate, în turmă sau în cirezi, pe drumurile publice pe care accesul le este permis, nu se supune obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), ci are obligaţia de a supraveghea câinele şi de a împiedica atacul canin asupra unei persoane.

Totodată, deținătorilor de câini li s-au adus la cunoștință că se interzice:

– organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii;

– importul sau comercializarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a;

– reproducţia câinilor prevăzuţi la art. 1 din Ordonanță care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională;

– abandonarea câinilor prevăzuţi la art. 1, art. 2 alin. 1 şi la art. 6 alin. 4;

– câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizaţi;

– sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenţia.