Primăria comunei Crucea, în frunte cu primarul Dorin Rusu, i-a primit vineri, 14 septembrie, pe cei 18 cicliști belgieni care pedalează câte 1.000 de kilometri pe etapă pentru a promova nevoia bătrânilor din România de a avea acces la o rețea sustenabilă de servicii de îngrijiri la domiciliu.

Campania „Pedalăm pentru vârstnici” este la a VI-a ediție iar cei 18 belgieni au fost primiti cu pâine și sare de conducerea Primăriei Crucea. Edilului șef, Dorin Rusu, le-a urat bun venit și le-a mulțumit pentru că au ales să includă pitoreasca comună Crucea în traseul lor.


Cicliștii belgieni au dorit să tragă un semnal de alarmă deoarece România se confruntă cu una dintre cele mai explozive creșteri ale populației vârstnice (populație peste 65 de ani) din Europa, fapt datorat în mare parte exodului a 4 milioane români de vârstă activă precum și fenomenului general de îmbătrânire al populației. Aproximativ 6-7% din populația în vârstă a României are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, însă doar 0,23% beneficiază efectiv de astfel de servicii.

Totodată, România nu dispune în prezent de o rețea națională de servicii integrate de îngrijiri de lungă durată (ILD), serviciile sociale pe de o parte și de sănătate pe de altă parte, care se furnizează în prezent, atât în instituții cât și la domiciliul pacienților, sunt insulare, fragmentate, sectoriale (cele de sănătate fiind separate de cele sociale și furnizate limitat în decursul unui an) și insuficiente ca acoperire.
De asemenea, un număr de min. 9000 locuri de muncă ar putea fi create în ILD (îngrijitori la domiciliu, asistenți medicali, asistenți sociali, kinetoterapeuți, etc) pentru a acoperi nevoia prezentă de aceste servicii de lungă durată. Oferta sistematică și comprehensivă de ILD în unele județe prin coordonare neguvernamentală (Ex: organizației Caritas în județul Harghita) generează o scădere importantă a episoadelor de spitalizare înregistrate de grupa de vârstă a populației vârstnice (> 65 ani).

Măsuri necesar a fi luate:
❖ Reglementarea diferențierii dintre îngrijirile la domiciliu acute post-spitaliceșt (așa cum sunt acestea prevăzute în prezent în contractul cadru) și îngrijirile de lungă durată la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente (ce aparțin îngrijirilor de lungă durată), așa cum sunt acestea reglementate la nivel UE și OMS;
❖ Monitorizarea și raportarea de către serviciile sociale ale serviciului public de asistență socială organizat de la nivelul fiecărui județ în conformitate cu prevederile  legale în domeniu, a elaborării de planuri și programe județene în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor pentru îngrijirile de lungă durată, în funcție de nevoile semnalate și identificate la nivel local;
❖ Definirea de planuri și programe județene pentru servicii integrate (sociale și medicale) pentru îngrijirile de lungă durată, care să fie finanțate prin bugetele locale prin raportare la numărul de beneficiari identificați corespunzător la nivel local.
❖ Efectuarea unei analize de costuri pe caz, funcție de gradele de dependență a vârstnicilor.
❖ Inițierea unui demers legislativ care să legifereze organizarea și finanțarea sustenabilă multianuală a unei rețele de servicii de ILD integrate medico-sociale.

După servirea mesei bicicliștii belgieni au scris în cartea de onoare a Primăriei comunei  Crucea, mulțumind pentru sprijinul acordat.

Evenimentul ce s-a desfășura vineri, în localitatea suceveană , a fost organizat de Caritas Alba Iulia, The Open Network for Community Development, ADR Vlaanderen, Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare și Alianța Națională pentru Boli Rare din România.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.