Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava aduce la cunoștință contribuabililor că 25 mai 2013 este termenul limită de depunere pentru declarațiile „200”, „201”, „221”.

finante publiceDirectorul DGFP Suceava, Petrică Ropotă, aduce la cunoștință contribuabililor că până pe 25 mai, la sediul DGFP Suceava, se va depune formularul 200, „Declaraţia privind venitul realizat din România”. Acest formular este destinat contribuabililor care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real. Aceștia au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Un alt formular care trebuie depus este „ Declarația privind veniturile realizate din străinătate”, intitulat formularul 201. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din  Codul fiscal, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal .

Nu în ultimul rând, cei care au realizat venituri din activități agricole impuse pe norma de venit din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, trebuie să depună la DGFP Suceava formularul 221. Formularul se depune pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 februarie 2013.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.