În cursul anului 2017 Prefectura Suceava a cerut instanței de contencios administrativ anularea a 18 hotărâri de consilii locale și a nouă dispoziții de primar.

„Având în vedere faptul că, practica administrativă a demonstrat că prin utilizarea atenţionării autorităţii publice emitente, litigiul poate fi evitat, autoritatea publică fiind mai interesată să-şi revoce actul decât să-i fie anulat de către instanţă, Prefectul judeţului Suceava, înaintea introducerii acţiunii în contenciosul administrativ, a solicitat, cu motivarea necesară, reanalizarea actului administrativ socotit nelegal, pentru intrarea în legalitate”, a arătat prefectul Mirela Elena Adomnicăi.Mirela adomnicai a atacat in instanta 27 de hotarari ale primăriilor

Obiectul contestări la instanţa de contencios administrativ l-au făcut 18 hotărâri adoptate de consilii locale şi 9 dispoziţii emise de primari, principalele aspecte care au determinat încadrarea ca nelegală a actelor verificate referindu-se la nerespectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi a normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Conform art. 123 alin. 5 din Constituţie, „prefectul poate ataca, în fata instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept”

Înainte de a fi înainte spre soluționare conform prefectului Adomnicăi, specialiştii Prefecturii au solicitat reanalizarea actelor în cauză,cerând ca acestea să fie corectate.

Prefectul exercită acţiunea în contencios administrativ, ca reprezentant al statului, şi în baza Legii nr. 340/2004.

Anul trecut Prefectura județului Suceava a atacat în instanță de contencios administrativ 26 de acte administrative emise de primarii, cerând anularea lor.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.