Miercuri, 19 iulie, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023), începând cu ora 9:00, în centrul de examen Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava.

În județul Suceava, au fost admiși pentru susținerea acestei probe 358 candidați, aflați în situația de a îndeplini cumulativ următoarele condiții:

  • au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;
  • dețin pentru anul şcolar în curs calificativul „Bine” sau „Foarte bine”;
  • au avut minimum 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Au participat la probă 340 candidați, dintre care 330 cu lucrări predate și 10 retrași din motive personale. 18 candidați au fost absenți.

Proba scrisă a avut durata de 4 ore, la 41 de discipline. Toate spațiile destinate desfășurării examenului (sălile de desfășurare a probei și sălile comisiilor de examen) au fost monitorizate audio-video.

Disciplinele de examen/specializările cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (100), învățământ primar în limba română (58), educație fizică și sport (25), matematică (15), limba și literatura română (12) etc. 

Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulie, în centrele de examen și pe pagina examenului: definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 iulie (până la ora 20:00) și 26 iulie (până la ora 12:00). Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat în data de 1 august.

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin accederea la definitivarea în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.