Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava, Haralambie Duțu, a anunțat că la nivelul județului Suceava au fost depuse 34 de cereri pentru sprijinul financiar oferit de Guvern producătorilor de tomate.

Avem înregistrate 34 de cereri și mă bucur că avem solicitanți din județul Suceava în acest domeniu. Majoritatea sunt din Plopeni, Salcea, Corocăiești, Verești, Fălticeni, dar avem și 3 solicitanți din zona Moldovița. Am fost anunțați să mergem să facem primul control, conform metodologiei, pentru că, imediat ce plantează, respectivul are obligația de a anunța Direcția Agricolă pentru a face constatarea la fața locului”, a declarat Haralambie Duțu.

haralambie dutu

Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/ beneficiar/an care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, însă valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă indicator inscripționată „Program susținere tomate, 2017“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării; să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața de teren menționată; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în sere și solarii;
să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai inclusiv, și noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Prin acordarea ajutorului de minimis se urmărește obținerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piața europeană, precum și o eficiență economică în realizarea și valorificarea acestora. De asemenea, ajutorul va contribui la creșterea și stabilizarea cantitativă și calitativă a producțiilor de materii prime, la echilibrarea balanței veniturilor și cheltuielilor producătorilor agricoli, ajutându-i să se reașeze într-o poziție mai stabilă și mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri.