În perioada 1 iulie – 31 iulie 2016, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 343 controale, din care 225 în domeniul relaţiilor de muncă şi 118 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 222 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 168.700 lei.

Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 225 controale; in urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 67 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 161.000 lei.

Tot in luna iulie au fost depistate un număr de 59 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care: 10 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii; 32 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal;17 persoane fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 7 angajatori.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă: neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;  netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;  nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

itm

 

Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 118 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 155 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 7.700 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: plan de prevenire și protecție lipsă sau incomplet; lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă sau incomplete; lipsa evaluării riscurilor; neorganizarea activității de prevenire și protecție.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.