Sanda-Maria Ardeleanu participă în perioada 4-8 iulie, în Ottawa, Canada, la cea de-a 40-a Sesiune a Adunării Parlamentare a Francofoniei. Tema dezbaterii generale de anul acesta este “Femeile și tinerii Francofoniei – vectori de pace, factori de dezvoltare.”

Deputatul PDL Suceava a participat sâmbătă, 5 iulie, în calitate de membru, la Reuniunea Comitetului Director al Rețelei de femei – parlamentar din cadrul Adunării Parlamentare a Francofoniei(APF). Rețeaua femeilor – parlamentar reunește toate femeile – parlamentar din secțiunile APF.

Acest organism își propune să promoveze o participare mai mare a femeilor la viața politică, economică, socială și culturală, atât la nivel naţional, cât și în întreaga lume francofonă, să consolideze poziția și rolul femeilor în parlamentele membre și în cadrul organizațiilor internaționale, să promoveze schimbul de experiență și solidaritatea între femeile parlamentar, dar nu în cele din urmă, să contribuie la apărarea drepturilor femeilor și copiilor.

Pe lângă monitorizarea Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), preocupare recurentă a rețelei încă de la începuturile funcționării sale în 2003, activitatea vizează teme precum Convenția cu privire la Drepturile Copilului, copiii și războiul, traficul de ființe umane, femeile refugiate, femeile din politică, nașterea și sănătatea reproducerii umane, violența asupra femeilor și copiilor, emanciparea economică a femeilor.

„În intervenția mea din cadrul Reuniunii Rețelei femeilor – parlamentar a APF am reamintit faptul că întâlnirea Şefilor de delegaţii ale parlamentelor membre ale APF din regiunea Europa, care a avut loc la București și Suceava, în martie 2014, a propus ca temă rolul tinerilor francofoni în Europa Centrală și de Est. Tema a fost puternic dezbătută de către parlamentarii francofoni, în prezența Ministrului român al Educației, precum și a reprezentanților instituțiilor francofone din București (grupul de ambasade, delegații și instituții francofone în București – GADIF; Biroul regional al OIF pentru țările din Europa Centrală și de Est – Biroul Europa Centrală și Orientală – AUF). De asemenea, în ceea ce privește activitățile de promovare a femeilor, am vorbit despre rolul-cheie al Parlamentului României în dezvoltarea cadrului legislativ în procesul de armonizare generat de acquis-ul comunitar în domeniul egalității de șanse pentru femei și bărbați. Este un proces continuu care are drept scop consolidarea cadrului legislativ și intensificarea dialogului interinstituțional. Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a Parlamentului României a fost creată tocmai pentru a elimina toate formele de discriminare și pentru a îmbunătăți statutul femeilor în societate. Între obiectivele acestei Comisii regăsim implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește inițiativele legislative, politicile și programele care afectează bărbați și femei în egală măsură, dar și monitorizarea punerii în aplicare a reglementărilor referitoare la egalitatea de șanse din documentele ratificate de România”, a declarat Ardeleanu. Mai mult, deputatul PDL a afirmat că în Parlamentul României se află în curs de dezbatere un Proiect de lege pentru modificarea Legii privind egalitatea de șanse și tratamentul egal al femeilor și bărbaților.

„Scopul acestei modificări legislative este de a stabili un nou organism care să implementeze cu succes legislația existentă pentru îmbunătățirea statutului femeilor pe toate planurile. Proiectul de lege propune, de asemenea, introducerea următoarelor principii: egalitate și respect pentru demnitatea umană, cooperare și parteneriat, transparență. În plus, există prevederi privind discriminarea directă și indirectă. În ceea ce privește accesul la piața forței de muncă, acest act normativ prevede un articol despre obligația angajatorului de a asigura oportunități egale pentru angajații săi și de a lua măsuri concrete pentru a accelera egalitatea de facto”, a precizat deputul democrat-liberal.

Cu acest prilej, Sanda Maria Ardeleanu, profesor universitar la USV, a menționat că membrii Comisiilor pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați ai Camerei Deputaților și ai Senatului României au avut recent o întrevedere (18 iunie 2014) cu Directorul Institutului European pentru egalitatea de gen, doamna Virginija Langbakk, pentru a realiza diverse colaborări fructuoase atât la nivel regional, cât și european, demonstrând că există o reală preocupare în acest sens. În timpul discuțiilor, Directorul Institutului European pentru egalitatea de gen a vorbit despre rolul important al mișcării bărbaților canadieni Le Ruban blanc, un proiect ce se va dezvolta, de asemenea, în țările membre ale UE și care vizează încurajarea bărbaților aflați în poziții-cheie să sprijine rolul important al femeilor în politică și în luarea deciziilor la nivel de țară. Aceasta a subliniat totodată faptul că dincolo de argumentele specifice, identificarea și înțelegerea factorilor care mențin o reprezentare politică scăzută a femeilor constituie elementul esențial în dezbaterea privind democrația și modul de funcționare a politicii românești.

Deputatul a afirmat că a citat-o și cu această ocazie pe Eleni Varikas, profesor emerit în Paris VIII: “Da, femeile au fost excluse “ca femei”, dar această excludere este departe de a fi consecința logică a principiului democrației; tratând-o astfel, este compromisă mai mult cauza femeii decât cea a democrației”. Aceasta și-a încheiat discursul afirmând că deși esențiale pentru orice analiză socio-politică, rolul statisticilor și cifrelor nu ar trebui să fie supraestimat, ele pot fi importante puncte de plecare pentru o reflecție serioasă asupra arhitecturii politice și a nevoii de profesionalizare a clasei politice”.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.