Lucrările din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, demarate la sfârşitul anului 2015 și programate să se încheie în anul 2023 sunt în plină desfășurare și în județul Suceava. 

Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că în cadrul audiențelor care au loc la instituția pe care o conduce, cele mai multe probleme reclamate de cetățeni sunt în legătură cu fondul funciar.

Problema cu fondul funciar nu este doar în județul Suceava, iar rezolvarea acestei probleme eu mi-am legat-o de planul național de cadastrare gratuită. Cadastrarea este însă gratuită pentru cetățeni, dar prestațiile sunt plătite. Experții care fac măsurătorile, întocmesc planurile cadastrale în vederea intabulării sunt plătiți. Cetățenii proprietari, posesori ai imobilelor care urmează a fi cadastrate nu plătesc nimic. ANCPI-ul asigură o co-finanțare de 60 de lei de imobil, sumă care a rezultat ca o medie a costurilor de la nivel național. Diferența de la cofinanțare și până la suma cerută de prestatorul cu care primăria încheie contractele trebuie suportată din bugetul local”, a precizat prefectul județului Suceava.

 

Mirela Adomicăi este de părere că trebuie stimulat interesul primarilor, care trebuie să înțeleagă interesul avantajelor pe care le presupune această cadastrare în comunitatea lor.

Au fost primari care au înțeles și au fost începute deja măsurătorile în urma contractelor încheiate. Ca și poziție la nivel național în ceea ce  privește demersurile în cadrul acestui plan național în cadrul căruia finalitatea trebuie să fie asigurată undeva în jurul anului 2020, stăm destul de bine ca și număr de contracte încheiate. Din ceea ce am înțeles din discuțiile purtate cu directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară din Suceava, noi am permis și am participat la întâlniri organizate de OCPI pe zone cu primarii, unde au avut loc și discuții cu prestatorii existenți în ceea ce privește măsurătorile care trebuie efectuate la fața locului. Eu am insistat asupra importanței și avantajului pe care îl prezintă această posibilitate de cadastrare gratuită pentru cetățeni și interesul pe care ar trebui să îl aibă primarii în cadastrarea din comunitatea lor și asupra modului în care primarii ar trebui să informeze proprietarii, posesorii de imobile, să fie prezenți pe un grafic organizat, astfel încât toate informațiile de care au nevoie cei care vin la fața locului pentru măsurători să fie furnizate în timp util, astfel încât să nu se creeze decalaje între amplasamentele vechi și noile amplasamente rezultate din informațiile de la fața locului, primite de către cei care efectuează măsurătorile. Ca și intenție și principiu, acest plan național de cadastrare este salutar”, a mai declarat Mirela Adomnicăi.

Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a fost instituit în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi al eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale.