Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” a îmbrăcat haine de sărbătoare, vineri, 15 noiembrie, când  orologiul de la Câmpulung Moldovenesc a anunțat sărbătorirea momentului istoric al așezării primei pietre la temelia instituției militare de învățământ.

Alături de elevii ștefăniști a fost prezent și ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, care a decorat Drapelul de Luptă al Colegiului cu Emblema de Onoare a Armatei României.

De asemenea, un moment de o încărcătură emoțională aparte a fost mesajul înregistrat al colonelului (în retragere) Constantin Zavati, absolvent al promoției 1942, din vremea în care Liceul Militar „Ștefan cel Mare” funcționa la Cernăuți.

În istoria celor 95 de ani, au absolvit Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” peste 12 000 de elevi, cuprinşi în 80 de promoţii. Cei mai mulţi dintre absolvenţii colegiului au îmbrăţişat şi s-au remarcat în cariera militară, aproximativ 200 ajungând la gradul de general, 10 devenind şefi ai structurilor militare centrale, iar 15 au fost decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul”. Alţi absolvenţi sunt recunoscuţi ca specialişti în ştiinţe militare, personalităţi în cercetarea ştiinţifică, în viaţa economică, socială şi culturală.

Ministrul Educaţiei Naţionale a înmânat colegiului trofeul şi certificatul „Şcoală Europeană -2013”, în semn de recunoaştere a performanţelor deosebite obţinute în activitatea de cooperare europeană şi a contribuţiei aduse la promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei. De asemenea, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Senatul României a acordat instituţiei Diploma de Merit pentru eforturile semnificative ale cadrelor didactice şi ale elevilor colegiului în procesul de integrare a învăţământului românesc în spaţiul european al educaţiei.

Ca urmare a îndelungatei activităţi educaţionale şi a performanţelor profesionale, colegiului i-a fost acordat titlul de „Colegiul Naţional”, numele instituţiei devenind „Colegiul Naţional Militar Ştefan cel Mare”, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Promovând valorile și continuând tradiţia, Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” a devenit în cei 95 de ani de la înființare un reper esenţial al sistemului educaţional românesc. An de an, în acord cu misiunea asumată de a pregăti absolvenți pentru a urma instituțiile militare de învățământ superior, la finalul studiilor liceale elevii colegiului au făcut dovada pregătirii lor prin rezultatele foarte bune înregistrate la examenul de bacalaureat și la admiterea în academiile militare. În același timp, elevii colegiului au participat la concursuri și olimpiade școlare, prestația lor fiind apreciată cu premii și distincții la competițiile județene, interjudețene, naționale și internaționale. Printre aceștia s-au remarcat și au dus numele instituției de învățământ militar dincolo de granițele țării Calisevici Sabina, medaliată de două ori cu aur la Olimpiada Internațională de Geografie, în 2016 și 2017, Daniliuc Bogdan calificat la Olimpiada Internațională de Geografie a Europei Centrale, de Sud și de Sud-Est în 2019 și de Moruzan Vlad, medaliat cu bronz la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori în 2010. Sunt rezultate care completează registrul performanțelor de excepție obținute în anii ’70 de Drochioiu Gabi și Lichet Ioan la Olimpiada Internațională de Chimie și de Matra Ilie la Olimpiada Internațională de Fizică.

Toate acestea subliniază vocaţia continuă a elevilor „ştefănişti” pentru performanţă, fascinaţia pentru confruntările de înalt nivel, profesionalismul şi devotamentul tuturor celor care îşi pun amprenta în modelarea viitorilor militari. Calitatea desăvârşită a actului didactic şi educativ a fost recunoscută de către Ministerul Educației Naționale prin acordarea titlului de „colegiu național”, în anul 2014, 2016 și 2019.

Actul instructiv-educativ din Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” vizează și formarea multiculturală a elevilor în acord cu valorile europene ale educaţiei. În acest context, pe lângă orele de curs, elevii colegiului participă la programe şi proiecte care facilitează formarea lor ca utilizatori independenţi ai unei limbi străine: proiecte eTwinning, proiecte de mobilitate internaţională (Comenius, Erasmus), flashmitinguri cu parteneri din străinătate, concursuri (Juvenes Translatores, Shakespeare School Essay Competition), obţinerea de certificate lingvistice recunoscute internaţional (DALF, DELF, Cambridge). În consecință, pentru performanțele deosebite obținute în activitatea de promovare și dezvoltare a dimensiunii europene a educației, în anii 2013, 2016 şi 2019 instituția a fost declarată „Şcoală Europeană”.

Astăzi, în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc tradiţia se împleteşte cu modernitatea actului educaţional prin dezvoltarea unui învăţământ eficient, prin implementarea de programe şi proiecte de educaţie bine fundamentate şi instituirea unui sistem viabil de management al calităţii.

Astfel, Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” a fost acreditat pentru acordarea permisului ECDL– European Computer Driving Licence – cel mai răspândit standard de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului, recunoscut în 149 de ţări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu.

Proiectele extraşcolare şi extracurriculare susţin efortul şcolii în pregătirea elevilor, atât pentru examene cât şi pentru viaţă. În acest context, Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” se află într-un dialog permanent cu societatea civilă, realizând punţi de legătură între nevoile educaţionale ale elevilor colegiului şi evoluţia comunităţii din care fac parte, materializate în de parteneriate, proiecte şi acorduri de colaborare.

În același timp, sportul constituie o componentă importantă a pregătirii elevilor din Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Acesta completează şi susţine activitatea de învăţământ prin parcurgerea programei şcolare la orele de educaţie fizică şi prin antrenamente suplimentare. În competiţii de înalt nivel, pe terenul de sport, în sală sau în poligonul de tragere, tinerii în uniformă militară îşi pun în valoare, individual şi la nivel de echipă, calităţile şi aptitudinile sportive.

Proiectele şi activităţile educative diversifică şi completează oferta educaţională a şcolii. Ele contribuie la completarea, rafinarea şi nuanţarea formaţiei intelectuale a elevilor. Preocupările literare, artistice sau ştiinţifice ale elevilor sunt manifestate în cadrul cenaclului literar, formaţiilor artistice, cercurilor pe discipline şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice, dar şi în publicaţiile editate în colegiu.

Baza materială ce sprijină demersul educaţional este constituită din: săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă cu sală de lectură, centrul de documentare şi informare, sală multimedia, sală pentru orientare şcolară şi profesională, sală documentare şi informare profesori, cabinet consiliere psihopedagogică, bază sportivă modernă, sală de festivităţi, capelă, aulă, amfiteatre.

Așadar, la ceas aniversar, în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc tradiţia se împleteşte cu modernitatea actului educaţional prin dezvoltarea unui învăţământ eficient, prin implementarea de programe şi proiecte de educaţie bine fundamentate şi instituirea unui sistem viabil de management al calităţii.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.