Luni, 28 iunie, la ora 10.00, la sediul Muzeului de Istorie Suceava, în Sala de conferințe a avut loc, sub conducerea prefectului județului Suceava, în calitate de președinte, ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, cu respectarea tuturor normelor de siguranță impuse de contextul epidemiologic actual.

Pe ordinea de zi au fost incluse 130 lucrări elaborate de către Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei din cadrul Instituției Prefectului-Județul Suceava de la ultima ședință care a avut loc în data de 05.02.2021. Lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate ale unor titluri de proprietate.

 În cadrul ședinței au fost adoptate 99 hotărâri ale comisiei județene.

Dintre acestea, 6 hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 19,98 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 6 persoane fizice.

De asemenea, printr-un număr de 13 hotărâri au fost invalidate propunerile comisiilor locale de fond funciar, adresate comisiei județene, prin care s-a propus reconstituirea dreptului de proprietate, validarea amplasamentului respectiv atribuirea de teren aferent curți – construcții pentru o suprafață totală de 903,04 ha teren cu vegetație forestieră și agricol.

Totodată, printr-un număr de 7 hotărâri au fost admise 7 cereri privind propunerile de atribuire în proprietate de teren aferent locuințelor pentru un număr de 7 persoane fizice.     

De asemenea, au fost emise 61 hotărâri care au vizat fie modificări de titluri de proprietate sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești.

Un număr de 2 hotărâri au fost emise pentru 2 persoane fizice și au privit însușirea amplamentului pentru o suprafață de 8,27 ha teren cu vegetație forestieră propus spre validare de către comisiile locale, dat fiind incidența Deciziei CCR nr. 395/2017.

S-au emis, de asemenea, 7 hotărâri de îndreptare eroare materială, la propunerea comisiilor locale de fond funciar sau prin puneri în executare de hotărâri judecătorești.

Pentru un număr de 3 contestații formulate împotriva unor hotărâri a comisiilor locale, au fost emise un număr de 3 hotărâri.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 27 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și 4 solicitări privind emiterea de duplicat de titlu de proprietate.

 O documentație a fost returnată, fiind necesare clarificări suplimentare privind amplasamentul supafeței de teren cu vegetație foestieră, supusă spre validare.

Aducem la cunoștința tuturor persoanelor îndreptățite că în cadrul Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava se depun toate diligențele necesare pentru rezolvarea și soluționarea tuturor lucrărilor înregistrate la comisie și aflate, în prezent, în diverse etape de lucru, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia în vigoare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.