Furnizorii de servicii medicale sunt aşteptaţi, începând cu această săptămână și până pe 15 aprilie, la sediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Suceava, cu cererea şi restul documentelor solicitate, în vederea încheierii contractelor pe acest an.

cas suceavaDosarele se vor primi până pe data de 15 aprilie, urmând ca întreg procesul de contractare să se încheie până la finalul acestei luni. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a elaborat un Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 (proiectul de ordin se află în curs de aprobare, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României). Calendarul de contractare și listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică sunt afişate la sediul CAS şi pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, vor fi certificate pentru conformitate, prin sintagma „conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. Tot în această perioadă, vom organiza întâlniri de lucru cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Colegiului Medicilor Dentişti, Asociaţiei Medicilor de Familie, Colegiului Judeţean al Farmaciştilor şi conducerilor spitalelelor din judeţ, în vederea finalizării procesului de contractare”, a declarat președintele CAS Suceava, Adela Elena Băișanu.

Până la finalizarea procesului de contractare, CAS Suceava a încheiat acte adiţionale pentru luna aprilie 2013, la contractele încheiate pentru anul 2012 cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative menţionate mai sus, valabile începând cu 1 aprilie. Diferenţele rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2013 şi prevederile cuprinse în actele adiţionale, vor fi regularizate ulterior.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.