Șeful Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Bleorțu, a făcut o serie de precizări referitoare la activitatea de control a instituției pe care o conduce și la neregulile depistate la cabinetele medicilor de familie.

Activitatea de control este una continuă. Avem controale atât la medicii de familie, cât și în spitale, la furnizorii de dispozitive medicale, la farmacii, la toți furnizorii. Obligația noastră este de a verifica, cel puțin odată la trei ani, fiecare furnizor de servicii medicale care se află în relație contractuală cu instituția noastră, cărora li se decontează banii asiguraților. În contractele încheiate cu aceștia sunt obligații atât din partea Casei de Asigurări de Sănătate, pe care le respectăm, dar au și furnizorii obligații pe care trebuie să le respecte”, a declarat Cristi Bleorțu.

Șeful Casei de Asigurări de Sănătate Suceava a precizat că au fost semnalate mai multe cazuri, de către asigurați, în care medicul de familie nu a fost prezent la program.
Am găsit situații, la semnalarea acestui aspect de către asigurați, că medicul nu este la program. Noi am fost obligați să verificăm acest lucru și s-a constat că într-adevăr că medicul respectiv nu era prezent la program. De asemenea, în momentul în care demarăm un control tematic la un furnizor, avem obligația să inspectăm și respectarea programului. Aceștia nu sunt înștiințați în prealabil. Merg colegii mei prin dispoziția de serviciu, aprobată de directorul instituției, și efectuează misiunea de control. Dacă medicul nu este prezent, nu respectă prezența, este sancționat”, a adăugat Bleorțu.
Printre cele mai grave abateri constate de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava se numără și serviciile medicale fictive.
Printre cele mai grave abateri se numără și raportarea serviciilor neefectuate. Practic, asiguratul nu se prezintă la cabinetul medical și medicul respectiv raportează un serviciu. Au fost constatate și astfel de situații. Odată cu implementarea cardului de asigurări de sănătate, acest card, pe lângă faptul că certifică calitatea de asigurat a persoanei, este și un instrument prin care se certifică realitatea acestor servicii medicale. Deci, în momentul în care posesorul cardului beneficiază de un serviciu medical, pentru ca acesta să fie decontat de Casa de Asigurări de Sănătate, trebuie să introducă PIN-ul care validează efectuarea acelui serviciu”, a completat Cristi Bleorțu.
Șeful Casei de Asigurări de Sănătate Suceava a mai declarat că această practică a scăzut considerabil în ultima perioadă, odată cu implementarea Cardului Național de Sănătate.

cristian bleortu