În continuarea campaniei de informare “Mai informat, mai multe şanse!” derulată de ANOFM în cadrul proiectului FII INFORMAT!, Agenţia Naţională a Ocupării Forţei de Muncă pune la dispoziţie, printr-un comunicat de presă, pliantul „Absolvenţi”, cu modificările aduse de Legea 250 din 19 iulie 2013, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Astfel, de la data de 27 august a intrat în vigoare prevederea conform căreia nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.

Totodată, angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile legii şi care beneficiază de subvenţii, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data angajării.

De la începutul anului şi până la 27 august, în baza de date a ANOFM s-au înregistrat 58.099 absolvenţi, dintre care 1776  sunt şomeri indemnizaţi. Cei mai mulţi absolvenţi s-au înscris în luna iulie 2013, respectiv 39.038 persoane.

Pentru luna august 2013, s-au înscris până la data prezentului comunicat, 11.738 absolvenţi, situaţia acestora după forma de învăţământ fiind următoarea: 161 absolvenţi     – primar, gimnazial şi profesional, 7.344 absolvenţi –  liceal şi post-liceal şi 4.233 absolvenţi  – universitar.

După ce s-au înscris la agenţiile de ocupare a forţei de muncă sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi, absolvenţii pot beneficia de serviciile de mediere a muncii pe locurile de muncă vacante declarate de angajatori, precum şi de serviciile de informare şi consiliere profesională, pot participa la cursuri gratuite de formare profesională.

Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenţi s-a desfăşurat pe data de 27 august, la nivelul tuturor agenţiilor de ocupare.

Datele locatiilor vor fi anuntate in timp util la sediile agentiilor de ocupare si pe site-urile oficiale ale institutiilor. Absolvenţii  care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu reuşesc sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale, beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinta, pe o perioadă de 6 luni.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.