Orașul Siret, în calitate de aplicant, împreună cu următoarele organizații în calitate de Parteneri Naționali: Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Botoșani, Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș, LTL Documentary SRL Alba Iulia și Die Querdenker Austria alături de Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC) Belgia ca Parteneri Transnaționali, implementează în următoarele 16 luni proiectul “ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -20013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” și propune ca obiectiv general susținerea dezvoltării educaționale, integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile din regiunile Nord-Est și Centru a României, prin oferirea de servicii suport, programe de formare profesională și sesiuni de formare profesională la locul de muncă, dezvoltate în cadrul unui consorțiu profesionist trans-național.

De asemenea, proiectul propune:

►Dezvoltarea pe o perioadă de 16 luni a 5 Centre de Incluziune Socială pilot în comunități slab dezvoltate, pentru oferirea de servicii suport profesionale în vederea integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului).

►Creșterea posibilităților de angajare a 688 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile vizate din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin oferirea de programe de formare profesională acreditate.

►Dezvoltarea de sesiuni de formare profesională la locul de muncă cu o durată de 6 luni, pentru 48 persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din cele 2 regiuni de implementare ale proiectului, prin colaborarea directă cu potențiali angajatori.

►Crearea, implementarea și evaluarea unui model European, adaptat realității locale din regiunile Nord-Est și Centru a României, pentru dezvoltarea educațională, integrarea și reintegrarea pe piața muncii a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile și creșterea condiției psihologice și sociale a acestora, prin organizarea unor grupuri de sprijin online pentru beneficiari, vizite de studiu trans-naționale pentru practicieni și grupuri de lucru pentru profesioniști.”

Valoarea totală a proiectului este de 9,228,460 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 9.025.433,88 lei, iar contribuția proprie este de 203.026,12 lei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.