Guvernul României este acuzat de exces de putere și comportament abuziv, ca urmare a adoptării OUG 226/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modicarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, fără dezbatere publică.

Reprezentanții Asociației Comunelor din România (ACoR), între care și președintele ACoR Suceava, primarul Vasile Cozan, susțin că acest act normativ, prin care se îngheață salariile din sectorul bugetar la nivelul lunii decembrie 2020, a fost emis cu nerespectarea prevederilor Constituției și ale altor legi , astfel că au înaintat plângere prealabilă Guvernului, rezervându-și „dreptul legitim și statutar” de a se adresa insta contencios administrativ competente, dacă în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea plângerii nu se va adopta măsură solicitată.

Vasile Cozan, primarul comunei Panaci și președintele ACoR Suceava, a declarat că aceste măsuri luate de Guvernul României nu sunt legale și, de aceea, vor fi analizate de instanța de judecată.

„Toate modificările legislative trebuie făcute conform normelor legale. Nu putem completa sau modifica legi după bunul plac. Sper ca prin acest demers al ACoR să se remedieze situația”, a declarat președintele ACoR Suceava, primarul Vasile Cozan.

Totodată, Vasile Cozan a precizat că, în plângerea prealabilă a fost consemnat faptul că  „Guvernul României și-a depășit vădit competența, acționând discreționar, manifestând dispreț atât față de prevederi constituționale, cât și de prevederi legale,  fiind în prezența unui exces de putere de o gravitate extremă, vătămând drepturile întregului personal din administrația publică locală, inclusiv drepturile administrației publice locale care funcționează ca autorități administrative autonome, precumpănitoare fiind principiul legalității și cel al autonomiei locale”.

În plângerea prealabilă mai este precizat și că, potrivit prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modicările și completările ulterioare: „(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său … trebuie să solicite autorității publice emitente …, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. (11) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate formulată oricând”.

„Față de cele de mai sus, vă rugăm, să procedați la depunerea tuturor diligențelor pentru abrogarea art. I și V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri scal-bugetare și pentru modicarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, act administrativ normativ DISCREȚIONAR, ILEGAL și ILOGIC, rezervându-ne dreptul legitim și statutar de a ne adresa instanței de contencios administrativ competente, dacă în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea prezentei plângeri nu veți adopta măsura solicitată, de altfel scontată.

De asemenea, pentru constatarea ilegalității, cel puțin a art. I și V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modicarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ne adresăm și Avocatului Poporului”, se precizează în plângerea prealabilă formulată de ACoR – structură asociativă a autorităților administrație locale condusă de Emil Drăghici, primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.