Într-un proiect de act normativ lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne se arată că pentru eliberarea permisului de conducere, titularul trebuie să depună o cerere la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, la care va atașa o serie de documente.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat recent în dezbatere publică proiectul de ordin privind condițiile de eliberare a permisului de conducere sau a duplicatului la expirarea valabilității administrative, ori în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere sau în cazul schimbării numelui titularului, document ce stabilește condițiile privind eliberarea. Astfel, permisul de conducere cu o nouă valabilitate administrativă trebuie schimbat înainte sau după data expirării acestuia. În cazul schimbării numelui titularului și a duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat, eliberarea are loc înainte de expirarea valabilității administrative.

Potrivit proiectului de act normativ, pentru eliberarea permisului de conducere, titularul va depune o cerere în acest sens la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

În cazul cetățenilor români care au domiciliul sau reședința în România și se află temporar în străinătate, cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului poate fi depusă de o persoană împuternicită prin procură specială, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Pentru permisele de conducere emise după data de 01.01.2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi adresată și prin corespondență, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

Potrivit documentului citat, cererea privind eliberarea permisului de conducere sau a duplicatului trebuie însoțită de actul de identitate al titularului, în original și copie, procura specială și actul de identitate al persoanei împuternicite, în original și copie, dovada plății taxelor și tarifelor aferente eliberării permisului de conducere, documentul din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului, declarație pe propria răspundere a titularului din care rezultă, după caz, pierderea ori furtul permisului, două fotografii ale titularului, 35×38,5mm, de dată recentă, în cazul cetățenilor români din străinatate și în cazul cererilor depuse la alt serviciu public.

Documentele care însoțesc cererea pentru eliberarea permisului de conducere sau a duplicatului vor fi arhivate la serviciul public comunitar.

După implementarea cererii în Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea. Conform documentului citat, până la eliberarea noului permis de conducere sau a duplicatului, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, care atestă depunerea actelor, cu excepția situației în care documentele au fost transmise prin corespondență.

Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere.

Nu se eliberează un permis de conducere în situația în care permisul de conducere a fost reținut de poliție ca urmare a săvârșirii unei contravenții, cu excepția cazurilor în care permisul de conducere a fost reținut ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.