În Monitorul Oficial al României nu se mai publică anunțuri:

– privind pierderea formularelor cu regim special de înseriere şi numerotare – Hotărârea Guvernului nr. 105/2009 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. Procedura de reconstituire a documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse este stabilită prin Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;

– cererea de dobândire/redobândire a cetăţeniei române şi cererea de renunţare la cetăţenia română, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991;

– pierderea permisului de conducere şi a certificatului de înmatriculare auto, conform Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

– pierderea paşaportului, conform Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;

– anularea actelor de studii, conform ordinului nr. 5565/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
Nu se publică în Monitorul Oficial al României, nefiind prevăzute de lege:

 • pierderea buletinului/cărţii de identitate a persoanei
 • pierderea permiselor de muncă
 • pierderea actelor de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces)
 • pierderea contractelor de vânzare-cumpărare/închiriere apartament
 • pierderea documentelor cadastrale
 • pierderea carnetelor de sănătate
 • pierderea carnetelor de student
 • pierderea legitimaţiilor de serviciu sau a legitimaţiilor militare
 • pierderea carnetului de rentier
 • pierderea atestatelor profesionale eliberate de ARR
 • pierderea certificatelor de înmatriculare societăţi comerciale sau a certificatelor constatatoare, eliberate de ORC
 • pierderea ştampilelor societăţilor comerciale
 • pierderea documentelor de asigurare (poliţe, contracte, cereri, vignete)
 • pierderea avizelor de funcţionare
 • pierderea cărţii de intervenţie şi a avizului de atribuire a numărului de ordine pentru casa de marcat fiscală
 • orice anunţ pentru care legea nu a prevăzut publicarea în Monitorul Oficial

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.