În perioada iulie – octombrie 2013, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat acţiunea de informare şi conştientizare a autorităţilor administraţiei publice locale, cu privire la reglementările legale în vigoare, în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

Acţiunea a vizat autorităţile deliberative (consiliul local, consiliul judeţean, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ – teritoriale ale municipiilor) din cadrul unităţilor administrativ – teritoriale şi autorităţile executive (primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor, ale subdiviziunilor administrativ – teritoriale ale municipiilor) din cadrul unităţilor administrativ – teritoriale.

Obiectivele acţiunii au privit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea, s-a urmărit clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a unor prevederi legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de către angajatorii care fac parte din grupul ţintă. S-au stabilit măsurile care se impun pentru respectarea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă, implementarea şi urmărirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea sau ţinerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare desfăşurării activităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au organizat un număr de 2 întâlniri, la care au fost invitate un număr de 114 unităţi. Prezenţa la aceste întâlniri a fost asigurată de 62 de unităţi participante.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.