La sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava a avut loc ieri, şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava, prin cei 83 de salariati, asigură aplicarea legislaţiei din domeniile asigurărilor sociale de stat, accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Reprezentantul Casei de Pensii a enumerat obiectivele instituţiei, printre care creşterea standardelor serviciilor prestate către cetăţeni; creşterea eficienţei organizării serviciilor care să răspundă cât mai bine cerinţelor cetăţenilor; consolidarea capacităţii institutionale prin eficientizarea managementului, perfecţionarea profesională, reducerea cheltuielilor materiale, crearea unui corp al funcţionarilor publici de carieră profesionist şi stabil, creşterea gradului de competenţă, utilizarea corespunzătoare a noilor tehnologii informaţionale şi a noilor programe informatice.

În luna decembrie 2015, la Casa Judeţeană de Pensii Suceava se aflau în evidenţă un număr de 151.394 pensionari şi 172.486 dosare active, din care 148.173 pensionari din sectorul de stat, 18.498 pensionari din sectorul agricol și 5.815 beneficiari indemnizaţie veteran de război.

Serviciul Stabiliri Pensii a instrumentat, în medie, 1.300 de dosare lunar, reprezentând cereri de înscriere nouă la pensie, recalculări, modificări drepturi de pensie.

Activitatea de plăţi prestaţii se concretizează prin punerea în plată a pensiilor de asigurări sociale, a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, precum şi a dosarelor de recalculare ca urmare a modificărilor de drepturi. În anul 2015, au fost efectuate şi prelucrate în sistemul informatic 42.529 astfel de tranzactii.

În ceea ce priveşte activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, s-a menţionat că numărul accidentelor de muncă înregistrate la nivelul Casei Judeţene de Pensii Suceava, în cursul anului 2015, a fost de 65, din care 9 au fost urmate de decesul persoanei asigurate în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Cele mai multe accidente înregistrate, sunt cele petrecute în activităţile de construcţii şi prelucrarea lemnului. Pe de altă parte, în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015, s-au înregistrat 26 cazuri de boli profesionale confirmate de Direcţia de Sănătate Publică Suceava. Cele mai numeroase sunt cazurile de silicoză, fibroză pulmonară şi bronşite profesionale datorate activităţilor din extracţia mineralelor şi activităţilor forestiere.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava a început înregistrarea cererilor de acordare a biletelor de tratament direct în aplicaţia informatică EPBAS – SPA, începând cu data de 06 ianuarie 2015. Cererile se completează numai pe formularul aprobat (cerere tip) şi se pot transmite prin poștă, fax, e-mailul instituţiei sau prin depunere directă la sediul Casei Judeţene de Pensii Suceava. În cursul anului 2015 s-au depus 9.206 cereri prin care s-a solicitat acordarea biletelor de tratament.

Referitor la activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în cursul anului trecut s-a înregistrat un număr de 1.352 cazuri noi, din care 1.327 au fost încadrate în grad de invaliditate și 25 de cazuri care nu au fost încadrate în grad de invaliditate.

Din totalul celor 1.352 cazuri noi, 938 nu provin din muncă. S-a constatat o scădere a cazurilor noi, cu 124 cazuri, în anul 2015 faţă de anul 2014.

Numărul mare de cazuri noi, în special gradul I şi II de invaliditate, se datorează aplicării Deciziei Curţii Constituţionale nr.680/ 26.06.2012 prin care s-a permis intrarea în sistemul public de pensii a persoanelor care încheie contracte de asigurare pentru o perioadă limitată de timp.

În evidenţa cabinetelor de expertiză medicală, la sfârşitul anului 2015, s-au înregistrat un număr de 23.585 pensionari de invaliditate.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava urmăreşte în permanenţă realizarea sarcinilor ce-i revin prin lege, pentru aplicarea unitară în teritoriu a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi a programului de dezvoltare economică şi socială a judeţului.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.