Examenul de admitere la magistratură va avea loc în perioada 1 iulie – 16 octombrie, la Bucureşti. Candidaţii vor putea aplica pentru acest concurs până la data de 22 iulie, urmând ca prima probă să fie susţinută la sfârşitul lunii august. Mai trebuie menţionat faptul că INM pune la dispoziţia celor interesaţi 26 posturi de judecător şi 10 posturi de procuror.

Examinările vor începe de pe data de 31 august cu o probă scrisă eliminatorie, de tip grilă, în care se vor verifica cunoştinţele juridice la drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Urmează testele de verificare a raţionamentului logic pe data de 14 septembrie, perioada de examinare finalizându-se între 6 şi 14 octombrie, cu susţinerea unui interviu de către candidaţi.

De asemenea, pentru a se putea înscrie la examen, aceştia trebuie să aibă cetăţenie română şi capacitate deplină de exerciţiu, să cunoască limba română, să fie licenţiaţi în drept şi nu în ultimul rând, să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal.

Documentele necesare înscrierii pornesc de la o cerere în care se vor regăsi detalii cu privire la domiciliul candidaţilor, cerere la care se vor anexa certificatul de naştere, actul de identitate, diploma de licenţă, chitanţa de plată a taxei de înscriere în valoare de 400 de lei, certificatul de cazier judiciar şi fiscal, o declaraţie pe propria răspundere privind eventuale întreruperi în activitate, un CV şi alte documente doveditoare ale vechimii în specialitate.

Pentru a fi declaraţi promovaţi la proba interviului, candidaţii trebuie să obţină minim nota 7.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.