Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, versiuni consultative ale Ghidului Solicitantului pentru alte patru submăsuri de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

afir sigla

„Versiunile consultative ale ghidurilor solicitantului publicate de AFIR includ cele mai relevante observații formulate în cadrul dezbaterilor publice organizate în luna ianuarie 2016. De asemenea, aceste Ghiduri au fost analizate și consolidate în urma dezbaterilor tehnice organizate în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la care au participat alături de reprezentanții AFIR și ai Autorității de Management pentru PNDR, partenerii sociali ai AFIR: reprezentanți ai asociațiilor/patronatelor de profil, ai societăților de consultanță și ai instituțiilor/organizațiilor implicate în derularea fondurilor europene”, a declarat directorul general AFIR, Andras SZAKAL.

Astfel, sunt disponibile spre consultare publică versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submăsurile (sM): 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale”, 6.4 „Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, dar și pentru două submăsuri noi din PNDR 2020, ce vor fi lansate pentru prima dată în această sesiune, sM 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol” și 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol”.

Submăsurile dedicate sectorului non-agricol din zona rurală, sM 6.2 și sM 6.4, s-au bucurat de un interes deosebit în sesiunea 2015. Ca urmare a observațiilor primite în sesiunea trecută, Ghidurile consultative pentru cele două submăsuri prezintă mai multe clarificări, precum și elemente de noutate.

Astfel, o clarificare importantă aferentă sM 6.2 se referă la înregistrarea/autorizarea Codului CAEN. În acest sens, se precizează că este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN înregistrat la Registrul Comertului, autorizat/neautorizat în condițiile Legii nr. 359/2004, doar dacă până la momentul depunerii Cererii de Finanțare nu a desfășurat activitatea aferentă codului CAEN propus prin proiect. Pentru a fi eligibili, solicitanții care la data depunerii cererii de finanțare aveau autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care solicită finanțare.

Totodată, în cadrul sM 6.4 sunt eligibile proiectele depuse care propun activități aferente unui singur cod CAEN. Se pot completa mai multe coduri CAEN, în situația în care aceste coduri CAEN sunt aferente unui singur flux tehnologic (de exemplu: activități de asistență medicală generală și activități de asistență medicală specializată), fără a obține produse/ lucrări/ servicii diferite – nu sunt eligibile proiectele care presupun activități aferente mai multor coduri CAEN, care au intensități diferite ale sprijinului nerambursabil (70%, respectiv 90%).

De asemenea, au fost clarificate și alte aspecte referitoare la criteriile de selecție și departajare, restricțiile de la finanțare, Planul de Afaceri/ Studiu de Fezabilitate, achiziționarea de teren (sM 6.2), mijloacele de transport specializate, încadrarea agropensiunilor și la documentele necesare pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri/ Studiu de Fezabilitate.

Dintre elementele de noutate cuprinse în Ghidul consultativ pentru sM 6.2, amintim durata de monitorizare a proiectului care este de 3 ani de la data efectuării ultimei plăți efectuate de către autoritatea contractantă, față de 5 ani în sesiunea trecută.

Un alt element nou și foarte important de reținut, valabil atât pentru sM 6.2, cât și pentru sM 6.4, este faptul că solicitanții care își creează mai mult de un cont pe site-ul AFIR și care depun mai multe proiecte în aceeași sesiune, vor avea toate proiectele declarate neeligibile.

Toți cei interesați să transmită propuneri și observații referitoare la variantele consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submăsurile de finanțare amintite, o pot face până în data de 7 martie 2016 pe adresa de e-mail: consultare@afir.info.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.