Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, alocarea unui ajutor de stat în sumă de 105.119 milioane de lei, în 2016, pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului SA – Petroşani.

Ajutorul de stat este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.

Din suma totală de 105.119 milioane de lei, se acordă 52.5 milioane lei pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în  proces de închidere definitivă, sumă destinată acoperirii pierderilor aferente producției curente. Diferența, respectiv 52.5 milioane lei, este alocată pentru acoperirea costurilor excepționale, respectiv: 33.899 milioane de lei pentru lucrări de închidere a minelor, 9.329 milioane de lei pentru plăți compensatorii, 9.333 milioane de lei destinate facilităților acordate pensionarilor.

Ministerului Energiei monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât prețul cărbunelui livrat de unitățile producătoare care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât prețul cărbunelui de calitate similară provenit din terțe state.

Măsura aprobată de Guvern este în conformitate cu Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și cu Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, prin care Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fonduri publice un ajutor de stat de 1.169 miliarde lei (aproximativ 270 de milioane de euro), în vederea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cele trei unități deținute de Compania Națională a Huilei S.A Petroșani, în perioada 2011-2018.

Menționăm faptul că, în urma analizei situației tehnico-economice din Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani, s-a stabilit că Exploatările miniere Petrila, Paroșeni și Uricani vor fi închise în perioada 2011-2018, fiind întocmit Planul de închidere și documentația de finanțare a costurilor de închidere.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.