În perioada 01–28 februarie 2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 294 controale, din care 221 în domeniul relaţiilor de muncă şi 73 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 105 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 139.500 lei.

Inspectorii de muncă au efectuat 221 controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 36 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 132.500 lei.

În luna februarie, au fost depistate 11 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 1 persoană depistată al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 8 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;

– 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial;

– 1 persoană depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă    suspendat.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 11 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Pe de altă parte, inspectorii de muncă au efectuat 73 de controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 69 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 7.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* nu s-a asigurat echipament individual de protecție;

* nu s-a acordat alt echipament individual de protecție nou, care să-l înlocuiască pe cel degradat sau a cărui calitate de protecție s-a pierdut;

* nu s-au autorizat din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

* nu s-au stabilit programele de verificare și întreținere echipamente de muncă;

* nu s-au înscris în fișa postului atribuții și îndatoriri pe linie de securitate și sănătate în muncă;

* nu s-a cuprins clauze privind securitatea și sănătatea în muncă în contractele încheiate cu parteneri străini.

În luna februarie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 17 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.03.2019, figurează ca fiind înregistrate 129.412 de contracte individuale de muncă active din care:  119.432 pe durată nedeterminată; 9.980 pe durată determinată.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.