În perioada 01-31.12.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 217 controale, din care 183 în domeniul relaţiilor de muncă şi 34 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 76 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 108.000 lei.

 

  1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

 

În urma celor 183 controale efectuate, s-au aplicat 54 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 91.000 lei.

Au fost depistate 10 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității; 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial și 8 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 7 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 40.000 lei.

 

  1. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 

În urma celor 34 de controale efectuate s-au aplicat 22 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 17.000 lei. Principalele deficienţe constatate au fost: nu s-au comunicat evenimentele produse; nu s-au cercetat evenimentele produse;  nu s-au menținut echipamentele de muncă la un nivel tehnic corespunzător cerințelor în vigoare, printr-o întreţinere adecvată;  nu s-a refăcut semnalizarea de securitate deteriorată;  nu s-au întocmit, pentru toate activitățile desfășurate, instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, evaluările de risc și planurile de prevenire și protecție;  nu s-au realizat măsurile stabilite prin procesele verbale de control;

În luna decembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 17 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.01.2022, figurează ca fiind înregistrate 136.131 de contracte individuale de muncă active din care:  125.670 pe durată nedeterminată și 10.461 pe durată determinată.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.