În perioada 1–30 iunie 2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 315 controale, din care 231 în domeniul relaţiilor de muncă şi 84 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 217 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 246.300 lei.

Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii au efectuat 231 controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 96 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 201.800 lei.

Potrivit inspectorului șef Romeo Butnariu, în luna iunie au fost depistate 44 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care: 12 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității; 27 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;  5 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 17 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 120.000 lei.

Inspectorul șef Romeo Butnariu a precizat și că printre deficienţele frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost :  neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

De asemenea, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au efectuat 84 de controale. În urma controalelor, s-au aplicat 121 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 44.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:nu s-au prevăzut semnalizările de securitate şi/sau de sănătate aferente șantierelor; nu s-a găsit în șantier Planul de securitate și sănătate (care face parte din proiectul lucrării); nu s-a efectuat controlul medical periodic;  nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat; nu s-a comunicat către ITM  Declarația prealabilă cu privire la executarea construcțiilor; nu s-au asigurat echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, suficient de înalte) și nici alte mijloace pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime; nu se face verificarea montării/demontării schelelor de către o persoană competentă, desemnată, înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după o perioadă de neutilizare ori în alte circumstanțe care le-ar putea afecta rezistența sau stabilitatea; nu se realizează în șantier îngrădiri pentru instalațiile electrice și legături la instalația de punere la pământ; nu s-au autorizat din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Romeo Butnariu a precizat și că, în luna iunie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.07.2019, figurează ca fiind înregistrate 131.602 de contracte individuale de muncă active din care: 121.350 pe durată nedeterminată și 10.252 pe durată determinată.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.