Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a derulat, în perioada august 2020 – noiembrie 2022, proiectul „Dezvoltarea de instrumente pentru creșterea conformării în domeniul impozitului pe veniturile persoanelor fizice în România”. Proiectul a fost finanțat de către Comisia Europeană prin TSI – Instrumentul de asistență tehnică adresat statelor membre și  a beneficiat de serviciile de consultanță ale EY ROMÂNIA.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a contribui la reforma instituțională, administrativă și structurală care susține dezvoltarea în România, prin acordarea de asistență către ANAF în vederea dezvoltării unor instrumente de creștere a conformării fiscale în domeniul impozitului pe venit al persoanelor fizice.

Un rezultat important al acestui proiect l-a reprezentat elaborarea Strategiei de creștere a conformării voluntare în domeniul impozitului pe veniturile persoanelor fizice în România pentru perioada 2023-2025, aprobată de conducerea ANAF. Strategia se bazează, pe de-o parte, pe informațiile și rapoartele consultantului și, pe de altă parte, pe valorificarea experienței ANAF în administrarea impozitului pe venit. 

Obiectivele Strategiei de creștere a conformării voluntare în domeniul impozitului pe veniturile persoanelor fizice în România pentru perioada 2023-2025 sunt: 

  • scăderea decalajului fiscal 
  • creșterea gradului de conformare la declarare 
  • creșterea nivelului de încredere al contribuabililor în ANAF 
  • creșterea veniturilor declarate 

De asemenea, în cadrul acestui proiect, ANAF a implementat trei proiecte pilot de conformare, cu rol de exercițiu și experimentare, prin care s-a urmarit creșterea informării contribuabililor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii), venituri din activități educaționale (meditații), precum și venituri obținute din activități și servicii de înfrumusețare/întreținere corporală. 

Astfel:

  • Au fost create trei ghiduri pentru contribuabili, publicate pe portalul ANAF, pentru a facilita corecta informare și declarare a veniturilor de către categoriile vizate;
  • S-au transmis câteva mii de informări și notificări adresate contribuabililor care pot realiza venituri de natura celor menționate mai sus, cu îndrumări asupra modalităților de conformare și a avantajelor acestora;
  • Au fost organizate întâlniri online (webinarii) și, în același timp, au fost create clipuri video, afișe și alte materiale destinate informării. 

Derularea proiectelor pilot a condus la creșterea nivelului conformării fiscale a categoriilor vizate, precum și la creșterea experienței ANAF în domeniu și la perfecționarea metodei de lucru. ANAF va continua și va extinde la nivel național proiectele de acest gen, urmărind stimularea conformării contribuabililor prin servicii mai bune și activități de informare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.