Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava aduce la cunostinta contribuabililor că, in perioada aplicării prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, termenele pentru depunerea declarațiilor aferente anului 2022 sunt cele prevăzute la art. I alin. (13) din acest act normativ și anume: 

  • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (formular 101 – Declarație privind impozitul pe profit) şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal 2022 este până la data de 26 iunie 2023 inclusiv, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni, inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat;
  • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV 2022 (formular 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat) şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 26 iunie 2023 inclusiv;
  • pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II 2022 (formular 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat) şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 26 iunie 2023. 

Contribuabilii pot solicita asistență cu privire la modul de completare și de depunere a declarațiilor fiscale prin Formularul de Contact disponibil in Spatiul Privat Virtual sau prin apelarea Call-Center-ului la nr. de telefon  031.403.91.60

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.