Președintele ANAF, Bogdan Nicolae Stan, anunță că a identificat necesitatea modernizării activităţii vamale în cadrul birourilor vamale de frontieră Halmeu, Siret, Constanţa Sud, în cadrul Axei prioritare 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul specific 2.6. – Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnatională, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)

Astfel, se are în vedere construcţia/modernizarea infrastructurii de acces în punctele de trecere a frontierei, inclusiv în vamă, crearea, extinderea şi modernizarea infrastrucurii de control vamal şi rutiere în birourile vamale, inclusiv a clădirilor aferente, achiziţia de echipamente specifice activităţii de control vamal nedistructiv, achiziţia de instrumente şi echipamente aferente activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului şi dirijare a traficului.

 „Ţinând cont de prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora “Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja cheltuieli in limita creditelor de angajament şi de a utilizacreditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective şi cu respectarea dispozipilor legale” şi faptul că imobilele aferente biroului vamal Siret sunt în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice lasi (D.G.R.F.P.) laşi cererea de finanţare şi documentele aferente nu pot fi elaborate fără sprijinul direct al D.G.R.F.P. laşi, astfel proiectul de modernizare şi, eventual de extindere a biroului vamal Siret va fi implementat prin intermediul D.G.R.F.P. laşi”, a transmis președintele ANAF, Bogdan Nicolae Stan.

 

Comentarii Facebook