Angelica Fădor, deputat PNL de Suceava, membră în Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, dorește să afle din partea ministrului Justiției, Tudorel Toader, care sunt motivele tergiversării transmiterii punctului de vedere ce conţine o propunere de modificare şi completare a Legii 21/1991 a cetăţeniei române, primit de către Minister din partea ANC în data de 02.02.2017.

Într-o interpelare, semnată de către Angelica Fădor și alți deputați, se precizează că, în urma unor discuții care au avut loc în data de 25 ianuarie 2017, între membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și Ovidiu Cristian Iane, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Românii de pretutindeni, s-a hotărât unanim solicitarea unui punct de vedere din partea reprezentanților Autorității Naționale pentru Cetățenie care să conțină o propunere de modificare și completare a Legii nr. 21/1991, pentru soluționarea reglementărilor defectuoase existente.

La lucrările Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, desfășurate în data de 2 februarie 2017 au participat în calitate de invitați Iulia Mălina Ciobanu, președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie și Mihail Gabriel Cucu – personal de specialitate în cadrul Ministerului Justiției.

Potrivit textului interpelării, în concluzia discuțiilor din cadrul ședinței, reprezentanții ANC și-au asumat transmiterea unei propuneri de modificare și completare a articolului 9 al legii menționate anterior către Ministerul Justiției, astfel încât să fie evitate observațiile ulterioare și, implicit, tergiversarea rezolvării situației care afectează un număr considerabil de români.

„De la primirea de către Ministerul Justiției a punctului de vedere din partea ANC, respectiv, începutul lunii februarie și până la data prezentei interpelări, sfârșitul lunii martie, a fost contactat de nenumărate ori cabinetul pe care îl conduceți și au fost transmise două adrese oficiale în care se solicită respectuos transmiterea acestei propuneri de modificare și completare a legii”, se mai arată în interpelare.

Ținând cont de faptul că ministerul Justiției nu a răspuns solicitărilor făcute de către membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării iar propunerea de modificare și completare a Legii nr. 21/1991 se află într-un blocaj instituțional, aceștia doresc să știe care este motivul pentru care se refuză transmiterea către Comisie a punctului de vedere primit în data de 2 februarie 2017, ce conține propunerea de modificare și completare a respectivei legi.

„Pentru că această propunere se află deja de aproximativ 50 de zile în posesia Ministerului Justiției, când estimați că va fi transmisă Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării?”, mai transmite interpelarea.