Fauna de interes cinegetic reprezintă o importantă resursă naturală regenerabilă şi un bun public de interes naţional şi internaţional.

În scopul gestionării durabile a efectivelor de vânat, cetăţenii judeţului Suceava sunt rugaţi să adopte o atitudine corectă în această privinţă.

În conformitate cu prevederile legii  un comportament responsabil în direcţia protejării acestui patrimoniu interzice:

  • Păşunatul în păduri ,
  • Lăsarea în libertate în fondurile de vânătoare a animalelor domestice,
  • Deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic  în scopul fotografierii  sau filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicaţie,
  • Neanunţarea celei mai apropiate primării despre existenţa în fondurile de vânătoare a unor cadavre de animale din speciile de interes cinegetic, cadavre de animale domestice abandonate, depozite ilegale de deşeuri  etc.,
  • Distrugerea materialelor de propagandă silvică privind conştientizarea populaţiei asupra importanţei vânatului, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile de vânătoare, a altor indicatoare şi amenajări specifice sectorului silvic

Implicarea tuturor sucevenilor, autorităţilor locale, societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi constituie o premisă necesară  în sensul realizării dezideratului amintit.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.