GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE M 7/6C

”Infrastructura de bandă largă în teritoriul GAL Bazinul Dornelor”

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

  1. Data lansării: 27.04.2018
  2. Lansare Măsura 7 /6C – ”Infrastructura de bandă largă în teritoriul GAL Bazinul Dornelor”
  3. Beneficiari eligibili:

 

Beneficiari direcți: – Entitati publice si private, parteneriate

– GAL, dacă pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL, nu există nuci un alt solicitant care să-și manifeste interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

– Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;

– ADI, APL cu respectarea legislației specifice2

Beneficiari indirecți: – Comunităţile locale din localitățile considerate „zone albe”

 

  1. Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 7/6C, este 371,97 Euro.

 

Intensitatea sprijinului va fi de:

  • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

100% pentru investiţii negeneratoare de venit;

  • 100% pentru investiţiile generatoare de venit pentru utilitate publică

Solicitantul trebuie să se angajeze că va respecta regulile ajutoarelor “de minimis”, valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar, nu va depăși plafonul maxim al ajutorului plublic de 200.000 euro/beneficiar.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 41.371,97 Euro

  1. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 41.371,97 euro.

     6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:

11 IUNIE 2018, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 

  1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 7/6C sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.

 

  1. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email: galbazinuldornelor@yahoo.com, galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

 

  1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

 

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

 

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.