Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în Suceava, Bd. 1 Mai, Nr 6, număr de înmatriculare ORC J33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, având ca obiect principal de activitate silvicultură și exploatare forestieră, vinde prin licitaţie publică cu strigare un număr de 11 active de pe raza Ocoalelor Silvice Broșteni si Fălticeni. Denumirea clădirilor este

Denumirea clădirilor este :

tabel

Valorile de mai sus sunt fără TVA.

 Terenurile pe care sunt amplasate construcțiile (activele) din listă nu fac obiectul vânzării.

Caietul de sarcini care conţine preţurile de pornire la licitaţie, valoarea garanţiei pentru fiecare activ, condițiile si documentele de calificare, se poate obţine de la sediul direcţiei începând cu data de 18.03.2013. Taxa de participare este de 100 lei.

Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Suceava în data de 04.04.2013 după cum urmează:

– la ora 10.00 va începe licitaţia la care pot participa doar întreprinderile mici şi mijlocii;

– la ora 12.00 va începe licitaţia pentru activele neadjudecate la sesiunea anterioară, la care poate participa orice persoană juridică sau fizică.   

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la secretariatul Directiei Silvice Suceava, pana in data de 03.04.2013 la orele 16.00, documentele prevazute de legislatia in vigoare si valabile la data licitatiei, respectiv:

-cererea de inscriere la licitatie, cu specificarea activelor pentru care liciteaza,

– documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului,

-împuternicirea acordata reprezentantului ofertantului (daca e cazul),

-dovada achitarii garantiei si a taxei de participare,

pentru licitația de la ora 10 (etapa I) solicitantul trebuie să dovedească că este IMM.

Modul de desfășurare a ședinței de licitație este precizat în caietul de sarcini.

Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Silvice Suceava sau telefon 0230/217685.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.