Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Centrul Judeţean Suceava, informează fermierii că se află în plin proces de instrumentare şi autorizare pentru plata în avans a cererilor unice de plată depuse în  Campania 2016, acţiune care a demarat în data de 17 octombrie 2016 şi care se va finaliza în data de 30 noiembrie 2016.

Dintr-un număr total de 48.963 de cereri unice de plată  depuse la nivelul Centrului judeţean/centre locale A.P.I.A. Suceava în Campania 2016, până la data de 31 octombrie 2016 au fost autorizate la plata în avans cereri de plată pentru scheme de plată directe pe suprafaţă la un număr de 27.844 fermieri, iar un număr  de 346 cereri se află în diferite stadii de autorizare. Autorizarea s-a efectuat în funcţie de listele cu fermierii ce pot fi instrumentaţi, primită de la APIA.

APIA Suceava depune toate eforturile necesare ca până la data de 30 noiembrie 2016, toţi fermierii care îndeplinesc condiţiile necesare, să fie autorizaţi pentru plata în avans. Plățile se efectuează progresiv, pe măsură ce dosarele fermierilor sunt procesate și validate pe tot fluxul de lucru din cadrul sistemului informatic, pentru fiecare schemă de plată pentru care s-a făcut solicitarea.

Potrivit art.1 din Regulamentul (UE) nr. 1617/2016, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri de până la 70% în cazul plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Cuantumurile pentru schemele de sprijin pe suprafaţă stabilite pentru Campania 2016 sunt următoarele: schema de Plată Unică pe Suprafaţă  SAPS – 96,8800 euro/ha; plata redistributivă (PR) – nivelul l (1 – 5 ha) – 5,0000 euro/ha, iar nivelul ll (5,01 – 30 ha) – 48,8500 euro/ha; plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu- 57,3700 euro/ha; plata pentru tinerii fermieri  – 22,8700 euro/ha.

Măsura 214 Plăți pentru agro-mediu PNDR 2007-2013: P1 – Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală – 124 €/ha; P1.2 – Practici agricole tradiţionale – 58 €/ha;  P3.1 – Pajişti Importante pentru Păsări Crex crex – 209 €/ha; P3.2 – Pajişti Importante pentru Păsări  Lanius minor şi Falco vespertinus – 101 €/ha; P4 – Culturi verzi – 130 €/ha; P5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 162 €/ha;  P5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) – 335 €/ha; P5.3 Livezi  – 393 €/ha; P5.4 Vii – 393 €/ha; P5.5  Plante medicinale şi aromatice – 270 €/ha;  P6 Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 240 €/ha; P7 Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gâtul roșu (Branta ruficollis) – 171 €/ha; Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020;

Pachetul 4 – culturi verzi – 128 €/ha

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 €/ha

Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020

M13.1 – plată compensatorie în zona montană – 86 €/ha

M13.2 – plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 54 €/ha

M13.3 – plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specific – 70 €/ha .

Referitor la Campania 201 , APIA informează că toate cele 50.619 cereri unice de plată au fost autorizate  la plata pe schemele de plată solicitate şi care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate stabilite prin lege, cu excepţia unui număr de 415 cereri de plată cu solicitare plăți agromediu, solicitări care vor fi autorizate la plata în perioada următoare când funcţionalitatea va fi parametrizată pentru procesarea pe autorizare plăți  pe această  schemă de plată.

De asemenea, în cursul lunii octombrie, APIA – centrul judeţean Suceava, ca urmare a unei   diferențe rezultate ca urmare a stabilirii noilor cuantumuri pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, specia bovine, categoriile bivolițe de lapte, taurine din rase de carne și metișii acestora și vaci de lapte – Campania 2015, a efectuat o plată suplimentară pentru solicitanţii eligibili pentru plata  acestor scheme, respectiv pentru sprijinul cuplat  zootehnic vacă lapte –suma suplimentară a fost de 92,94 euro /cap animal eligibil, iar pentru sprijinul cuplat zootehnic taurină carne –suma suplimentară a fost de 90,07 euro /cap animal eligibil.

În baza Ordinului 934 din 14 octombrie 2016 pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plata de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2016 – 30 iunie 2016, un număr de 204 fermieri beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, în suma de 895.531 RON, sume care vor fi achitate de către Centrul Judeţean APIA Suceava în perioada 02.11-06.11.2016.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.