În anul 2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a organizat, în parteneriat cu Agenţia Suceava a BNR, activităţile din cadrul proiectului “Să vorbim despre bani şi bănci”. Proiectul educaţional s-a derulat în baza unui Protocol de colaborare dintre BNR şi Ministerul Educaţiei și Cercetării şi a avut ca scop informarea elevilor cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale BNR, precum şi însuşirea de către elevi a unor noţiuni economice de bază şi a unui vocabular financiar-bancar.

În cadrul proiectului, Agenţia Suceava a BNR a organizat, la sediul unităților de învățământ, dar a găzduit și la sediul său, activităţi educaţionale distincte derulate pe toată durata anului, cu accent în cadrul evenimentelor “Săptămâna mondială a banilor” și  „Școala altfel”

La aceste activităţi, în perioada martie – noiembrie 2019,  au participat 1395 de elevi şi 83 cadre didactice provenind din 19 unități școlare din judeţul Suceava. Dintre aceștia 352 elevi și 22 cadre didactice sunt din mediul rural, iar 1043 elevi și 61 cadre didactice provin din zona urbană. Aceştia au audiat prezentările realizate de reprezentanţii Agenţiei Suceava a BNR pe teme din istoria băncii centrale şi a monedei naţionale. Elevilor şi cadrelor didactice le-au fost prezentate elementele de siguranţă ale bancnotelor şi monedelor româneşti aflate în circulaţie. Totodată, elevii şi profesorii au vizionat filmele educaţionale: „Istoria banilor”, „Elementele de siguranţă ale bancnotelor” și „Viața bancnotelor”, realizate de banca centrală. 

Tematica abordată a fost foarte apreciată de către participanți, care au transmis organizatorilor numeroase impresii favorabile, precum cele de mai jos: 

“Apreciem implicarea BNR în educarea tinerilor în domeniul financiar-bancar. În urma vizionarii filmulețelor legate de bani, elevii clasei a IX a C din Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir ” Suceava au avut de învățat și aflat multe lucruri legate de istoria banilor, a leului romanesc, a Monetăriei și Imprimeriei Naționale.” (prof. Lăzăreanu Elena – Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava)

“Mie mi-a plăcut cel mai mult atunci când ne-a povestit că de mult nu erau bani, se făceau schimburi de obiecte. Am aflat și cuvinte noi: troc, uzură, avers, revers, imprimare, filigran, microperforații.” (Daniela – Școala Gimnazială Pârteștii de Sus, jud. Suceava)

De asemenea, pe durata anului 2019, expoziția itinerantă „ZooMonetar – Fauna lumii pe bancnote și monede” găzduită de Agenția Suceava a BNR a fost vizitată de un număr total de 2.310 de persoane (elevi, cadre didactice, părinți și bunici) din județul Suceava.

Tematica expoziției a fost foarte apreciată de către participanți, care au transmis organizatorilor numeroase impresii favorabile, precum cele de mai jos: 

“Vineri, pe 10 mai 2019, doamna noastră ne-a făcut o surpriză. Pentru a ne face lecțiile mai atractive, ne-a dus la BNR, Agenția Suceava. Mare mi-a fost mirarea când am intrat în clădire! De la monede din Antichitate, emise de diverse state și imperii, până la bancnote moderne din 59 de țări și de pe teritoriul a 6 continente erau obiectul nostru de studiu pe ziua de azi. Fascinant! Animale domestice, păsări și animale mitologice, mamifere și animale marine, multe, multe specii din fauna lumii erau prezente pe acele monede și bancnote. Parcă eram Magellan, călătorind în jurul lumii! Am ascultat povești despre istoria bancnotelor și am vizionat videoclipuri despre fabricarea și economisirea banilor. Am reținut că  bancnotele rupte pot fi schimbate doar dacă una dintre serii se vede complet. Fiecare bancnotă are o serie diferită. Nu se vor întâlni niciodată două bancnote cu aceeași serie. Mi-au plăcut și povestioarele despre păsările salvatoare. A fost o zi foarte interesantă! Îi mulțumesc doamnei pentru idee, dar și personalului de la BNR care și-a făcut timp pentru noi.” (Toma Dragoș Ionuț – Școala Gimnazială nr.1 Suceava)    

“Cu toții folosim banii, dar foarte puțini știm adevărata lor poveste; cu ajutorul BNR Suceava în cadrul expoziției “ZooMonetar” am aflat foarte multe informații despre monedele și bancnotele din cele mai vechi timpuri și din țări îndepărtate.  Pentru această minunată activitate mulțumesc doamnei director de la BNR Suceava, dar și colegilor pentru căldura cu care ne-au primit de fiecare dată, pentru bagajul de informații cu care am plecat de la dumnealor, dar și pentru minunatele cadouri. Mulțumesc ! ” (Midvighi Anamaria – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava)

În anul 2020, ISJ Suceava şi BNR Agenţia Suceava vor extinde activităţile educaţionale pentru a facilita accesul cât mai multor elevi din învăţământul preuniversitar la cunoştinţe din domeniul financiar – bancar. 

Situaţia grupelor de elevi  din judeţul Suceava care au participat la activităţile din cadrul proiectului  “Să vorbim despre bani și bănci” în anul 2019

 

Nr.

crt.

Data Denumirea şcoliiCiclul de învăţământNumăr 

elevi

Locul desfăşurării
20.02.2019Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară –  Suceava, jud. Suceavaliceal25la sediul Agenției Suceava a BNR
22.02.2019Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară –  Suceava, jud. Suceavaliceal18la sediul Agenției Suceava a BNR
25.02.2019Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară –  Suceava, jud. Suceavaliceal19la sediul Agenției Suceava a BNR
28.02.2019Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară –  Suceava, jud. Suceavaliceal25la sediul Agenției Suceava a BNR
05.03.2019Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară –  Suceava, jud. Suceavaliceal21la sediul Agenției Suceava a BNR
07.03.2019Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară –  Suceava, jud. Suceavaliceal16la sediul Agenției Suceava a BNR
13.03.2019Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară –  Suceava, jud. Suceavaliceal12la sediul Agenției Suceava a BNR
22.03.2019Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” –  Suceava, jud. Suceavaliceal27la sediul Agenției Suceava a BNR
28.03.2019Școala Gimnazială  Dănila, jud. Suceava (structură a Școlii Gimnaziale Măriței)gimnazial18la sediul unității de învățământ
28.03.2019Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ Grănicești, jud. Suceavagimnazial18la sediul unității de învățământ
29.03.2019Școala Gimnazială  Văratec, jud. Suceava (structură a Școlii Gimnaziale “Aurelian Stanciu” Salcea)primar22la sediul unității de învățământ
29.03.2019Școala Gimnazială  Prelipca, jud. Suceava (structură a Școlii Gimnaziale “Aurelian Stanciu” Salcea)primar23la sediul unității de învățământ
25.03.2019Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” –  Suceava, jud. Suceavaliceal23la sediul Agenției Suceava a BNR 
26.03.2019Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” –  Suceava, jud. Suceavaliceal25la sediul Agenției Suceava a BNR 
27.03.2019Școala Gimnazială “Cristofor Simionescu” – Plopeni, jud. Suceavagimnazial14la sediul Agenției Suceava a BNR 
29.03.2019Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” –  Suceava, jud. Suceavaliceal23la sediul Agenției Suceava a BNR 
17.04.04.2019Școala Gimnazială  “Samson Bodnărescu” –  Gălănești, jud. Suceava gimnazial30la sediul Agenției Suceava a BNR
18.04.04.2019Colegiul Economic  “Dimitrie Cantemir” –  Suceava, jud. Suceavaliceal31la sediul Agenției Suceava a BNR
19.05.04.2019Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” –  Suceava, jud. Suceavaliceal22la sediul Agenției Suceava a BNR
20.12.04.2019Colegiul Național  “Nicu Gane” – Fălticeni, jud. Suceavagimnazial52la sediul Agenției Suceava a BNR
21.13.05.2019Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”  – Suceava, jud. Suceavaliceal19la sediul Agenției Suceava a BNR
22.14.05.2019Școala Gimnazială nr. 1  Suceava, jud. Suceavagimnazial34la sediul Agenției Suceava a BNR
23.15.05.2019Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”  – Suceava, jud. Suceavaliceal24la sediul Agenției Suceava a BNR
24.16.05.2019Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceavaprimar36la sediul Agenției Suceava a BNR
25.16.05.2019Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”  – Suceava, jud. Suceavaliceal11la sediul Agenției Suceava a BNR
26.16.05.2019Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceavagimnazial28la sediul Agenției Suceava a BNR
27.17.05.2019Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceavaprimar24la sediul Agenției Suceava a BNR
28.17.05.2019Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”  – Suceava, jud. Suceavaliceal28la sediul Agenției Suceava a BNR
29.17.05.2019Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, jud. Suceavagimnazial9la sediul Agenției Suceava a BNR
30.27.05.2019Școala Gimnazială nr. 8  Suceava, jud. Suceavaprimar25la sediul Agenției Suceava a BNR
31.28.05.2019Școala Gimnazială nr. 1  Suceava, jud. Suceavagimnazial29la sediul Agenției Suceava a BNR
32.30.05.2019Școala Gimnazială nr. 1  Suceava, jud. Suceavaprimar20la sediul Agenției Suceava a BNR
33.30.05.2019Școala Gimnazială nr. 3  Suceava, jud. Suceavagimnazial29la sediul Agenției Suceava a BNR
34.31.05.2019Școala Gimnazială nr. 1  Suceava, jud. Suceavagimnazial21la sediul Agenției Suceava a BNR
35.03.06.2019Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”  – Suceava, jud. Suceavaliceal15la sediul Agenției Suceava a BNR
36.04.06.2019Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”  – Suceava, jud. Suceavaliceal17la sediul Agenției Suceava a BNR
37.05.06.2019Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”  – Suceava, jud. Suceavaliceal47la sediul Agenției Suceava a BNR
38.05.06.2019Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, jud. Suceavagimnazial28la sediul Agenției Suceava a BNR
39.06.06.2019Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”  – Suceava, jud. Suceavaliceal14la sediul Agenției Suceava a BNR
40.11.06.2019Școala Gimnazială nr. 10 Suceava, jud. Suceavaprimar29la sediul Agenției Suceava a BNR
41.11.06.2019Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, jud. Suceavagimnazial17la sediul Agenției Suceava a BNR
42.27.09.2019Școala Gimnazială nr. 1  Suceava, jud. Suceavaprimar59la sediul Agenției Suceava a BNR
43.30.09.2019Școala Gimnazială nr. 1  Suceava, jud. Suceavaprimar21la sediul Agenției Suceava a BNR
44.01.10.2019Școala Gimnazială nr. 1  Suceava, jud. Suceavaprimar32la sediul Agenției Suceava a BNR
45.03.10.2019Școala Gimnazială nr. 1  Suceava, jud. Suceavaprimar34la sediul Agenției Suceava a BNR
46.10.10.2019Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, jud. Suceavaliceal24la sediul Agenției Suceava a BNR
47.21.10.2019Școala Gimnazială  Cornu Luncii, jud. Suceava primar82la sediul unității de învățământ
48.22.10.2019Școala Gimnazială  Băișești, jud. Suceava primar și gimnazial64la sediul unității de învățământ
49.23.10.2019Școala Gimnazială  Sasca Mare, jud. Suceava (structură a Școlii Gimnaziale Cornu Luncii)primar34la sediul unității de învățământ
50.24.10.2019Școala Gimnazială  Bucșoaia, jud. Suceava gimnazial32la sediul unității de învățământ
51.24.10.2019Școala Gimnazială  Bucșoaia, jud. Suceava primar11la sediul unității de învățământ
52.25.10.2019Școala Gimnazială  Pârteștii de Sus, jud. Suceava primar18la sediul unității de învățământ
53.25.10.2019Școala Gimnazială  Pârteștii de Sus, jud. Suceava gimnazial16la sediul unității de învățământ
TOTAL191395

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.