Obligativitatea încheierii polițelor RCA este un concept greu de înțeles pentru mulți dintre proprietarii de mașini din România. Nici șoferii suceveni nu fac excepție. O dovedesc cifrele prezentate de Consiliul Concurenței, în “Raportul investigației privind sectorul asigurărilor auto din România”.

Asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică, şi o societate de asigurare autorizată. În baza acestui contract, societatea care a emis poliţa de asigurare RCA plăteşte despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui accident provocat de vehiculul pentru care s-a încheiat poliţa, pentru daunele materiale şi/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident. Drept consecință, asigurarea RCA este menită a-l despăgubi pe terțul prejudiciat într-un accident   rutier,   caracterul   obligatoriu   al   acestui   tip   de   asigurare   rezultând din necesitatea garantării despăgubirii persoanei prejudiciate, în timp util, indiferent de situația materială a celui vinovat de producerea pagubei. Asigurarea obligatorie RCA urmărește, deci, protecția financiară a persoanei vătămate, astfel încât aceasta să beneficieze de repararea prejudiciului material și/sau moral suferit, independent de situația materială a vinovatului, dar și protecția financiară a vinovatului de producerea accidentului, dat fiind că, în lipsa acestei asigurări, păgubitul din accident poate solicita în justiție daune materiale pentru vătămări corporale, inclusiv daune morale, toate acestea fiind dificil de acoperit de către o persoană neasigurată. Asigurarea auto de răspundere civilă acoperă daunele provocate unei terțe părți de un accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA. Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare, se acordă despăgubiri în formă bănească pentru vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial, pagube materiale sau pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat. Tarifele practicate de societățile de asigurare îi determină, însă, pe mulți români, să ignore aceste avantaje și legea în sine, care stabilește că acest tip de poliță este obligatorie pentru mașinile care circulă pe drumurile publice. Potrivit raportului amintit, întocmit în funcție de cifrele înregistrate până la jumătatea lui 2015 arată că doar 72,5% dintre vehiculele pentru care trebuia încheiată o astfel de poliță aveau asigurare RCA. În zona centrală și de nord-vest a României, valoarea indicatorului este semnificativ mai ridicată decât în zona de sud și sud-est sau nord-est a țării, dar trebuie menționat că, în general, este vorba despre niveluri reduse ale gradului de cuprindere în asigurare a RCA. Astfel, mai puțin de 68% dintre vehicule au asigurare în Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea și Galați. În ceea ce privește județul Suceava, acesta intră în categoria “de mijloc”, aceea în care gradul de acoperire este de 70, maxim 72%. “Drept urmare, recomandarea autorității de concurență către Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este de a intensifica controalele în trafic, în vederea descurajării conducerii de vehicule neasigurate RCA. Datele arată diferențe semnificative între gradul de cuprindere în asigurare a autoturismelor și a celorlalte vehicule, dar și în profil teritorial, fapt pentru care atenția ar trebui să se îndrepte către zona sudică, sud-estică și nord-estică a României și către categoria generală a celorlalte vehicule prezente în trafic (deci nu neapărat a autoturismelor). În ceea ce îl privește pe reglementatorul sectorului asigurărilor din România, recomandarea autorității de concurență este ca ASF să analizeze oportunitatea schimbării modalității curente de emitere a polițelor RCA, eventual în sensul apropierii acesteia de modelul folosit de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) la emiterea rovinietei”, precizează raportul. Potrivit normelor în vigoare, asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule este obligatorie pentru toate tipurile de autovehicule supuse înmatriculării sau înregistrării. În cazul în care un conducător auto nu deține o asigurare RCA valabilă, sancțiunea constă în aplicarea unei amenzi contravenționale între 1.000 și 2.000 de lei, dar și în reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcilor de înmatriculare ale vehiculului. În plus, dacă este găsit vinovat de producerea unui accident auto, șoferul vehiculului neasigurat va suporta toate costurile aferente daunelor materiale și morale asociate accidentului produs, respectiv despăgubiri pentru pagubele materiale provocate, pentru pagubele rezultate din lipsa de folosință a unui alt vehicul, pentru decesul ori vătămările corporale suferite de persoane, inclusiv cheltuieli de judecată (în cazul unui proces în instanță).

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.