Din totalul plăţilor efectuate din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Suceava, 74,6% reprezintă cheltuielile care asigură funcţionarea acestora, în timp ce doar 25,4% din totalul execuţiei bugetare este „contabilizat” în dreptul cheltuielilor de dezvoltare, constată Camera de Conturi Suceava.

„Repartizarea cheltuielilor efectuate pe secţiunile contului de execuţie a bugetului indică un trend al orientării efectuării cheltuielilor înspre activitatea de funcţionare”, se reliefează într-un Raport privind finanţele publice.

Camera de Conturi  evidenţiază că, în comparaţie cu prevederile bugetare anuale definitive, gradul de execuţie a cheltuielilor bugetelor locale a fost de 80,1%, remarcându-se realizarea la un nivel superior a obligaţiilor care derivă din cheltuielile de personal, respectiv una de 99,7%. La fel, execuţia aferentă operaţiunilor financiare şi dobânzilor a fost de 97,1%, iar cea a cheltuielilor cu asistenţa socială şi a altor transferuri s-a ridicat la 95,8%.

 

Conform Raportului privind finanţele publice pe anul 2014, în structura plăţilor efectuate în acest an, cea mai mare „greutate” o au tot cheltuielile de personal, adică 38,6% din total. În ordine descrescătoare, unităţile teritorial-administrative din judeţul Suceava au alocat 17,2% din total pentru cheltuielile cu bunurile şi serviciile, doar 11,3% reprezentând cofinanţări pentru proiectele cu finanţare din fondurile externe nerambursabile. În cele din urmă, Raportul privind finanţele publice al Camerei de Conturi Suceava  evidenţiază că o pondere redusă a revenit cheltuielilor de capital, adică investiţiilor, aceasta fiind de numai 10,8% din plăţile globale.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.