În perioada 1-30 septembrie 2017 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 296 controale, din care 205 în domeniul relaţiilor de muncă şi 91 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 176 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 262.500 lei.

 

În domeniul Relaţiilor de Muncă, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 205 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 49 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 238.500 lei.

În luna septembrie au fost depistate un număr de 48 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 22 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal.

– 23 persoane depistate fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 11 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 190.000 lei.

– 2 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

– o persoană depistată al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

 

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 91 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 127 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 24.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* nu s-au efectuat verificări periodice la echipamentelor de muncă (neefectuare revizii);

* nu s-au întocmit proiecte de exploatare forestieră;

* nu s-au desemnat lucrătorii pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor;

* nu s-a efectuat supravegherea medicală periodică pentru toți lucrătorii;

* nu s-au efectuat instruirile periodice suplimentare la executarea lucrărilor speciale;

* nu s-au asigurat echipamente de muncă fără pericol pentru lucrători;

* nu s-au stabilit prin fișele post atribuțiile lucrătorilor;

* lipsesc dovezile de acordare a echipamentului individual de protecție(EIP);

* nu s-a adaptat condițiilor din șantier planul propriu de securitate;

* nu s-au păstrat căile de acces curate și neblocate.

În luna septembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 23 evenimente.

 

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.10.2017 figurează ca fiind înregistrate un număr de 125.474 contracte individuale de muncă active din care:

– 118.583 pe durată nedeterminată;

–   6.891pe durată determinată.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.