Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a transmis un mesaj către studenți la început de an universitar.

Mesajul este structurat în 10 puncte. Unul dintre cele mai profunde îndemnuri a fost „Convertiţi-l pe Saul din voi în Pavel, pentru că este la limita dizgraţiei să pari drept fără să fii, şi propovăduiţi-L neamurilor pe Hristos şi valorile Evangheliei Sale”.

„Faceţi din viaţa voastră o doxologie adusă lui Dumnezeu! Ridicaţi-vă sus cu mintea şi cu inima şi revărsaţi-vă înaintea lui Dumnezeu sufletul în rugăciuni şi mulţumiri!”.

Mesajul integral:

Iubiţi tineri,

  1. Însoţiți-vă cu Preamilostivul Dumnezeu şi cu sfinţii Lui, pentru că numai dintr-o astfel de comuniune veţi putea dobândi bucuria încrederii în voi şi vă veţi putea înnobila zilele vieţii.
  2. Nu râvniţi la roşcovele înstrăinării de Dumnezeu (Luca15, 13 şi 16), ci, dimpotrivă, sporiţi-vă dragostea faţă de El, faţă de părinţii voştri, faţă de semeni, dar mai ales faţă de cei care sunt în necazuri, suferinţe şi lipsuri, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng” (Romani12, 15), ajutându-i să se elibereze de tot ce le întristează viaţa.
  3. Supuneţi-vă în integritatea voastră ‒ trup şi suflet ‒ unei asceze pe măsura şi vrerea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să-Şi amintească de voi, aşa cum Şi-a amintit de Israel (Iezechiel16, 60), de legământul Lui încheiat cu voi prin Taina Sfântului Botez, din zilele prunciei voastre, şi, totodată, rugaţi-L să vă vindece de infirmităţile sufleteşti şi trupeşti, „pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume” (I Ioan2, 16).
  4. Nu vă construiţi viitorul pe terenuri mlăştinoase, ca nu cumva edificiul vostru să se dărâme atunci când vă este lumea mai dragă şi nici să nu cereţi, tineri fiind, întocmai fiului risipitor, partea ce vi se cuvine de avere (Luca15, 12), pentru ca nu cumva, risipind-o, să vă îndureraţi părinţii şi dascălii care vă veghează devenirea şi să fiţi ruşinaţi pentru că aţi purtat „ocara tinereţii” voastre (Ieremia31, 19).
  5. Construiţi-vă o tinereţe după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; înfăşuraţi-vă viaţa în giulgiul de in curat al cuminţeniei, întocmai tânărului din Evanghelia lui Marcu, care „mergea după Hristos” (Marcu14, 51), dar şi a celorlalţi apostoli şi ucenici, mucenici, mărturisitori şi cuvioşi care au lăsat toate (Matei19, 27-29), într-o formă sau alta, şi au urmat lui Hristos.
  6. Sporiţi-vă tinereţea prin lucrarea sfântă a Bisericii şi nu vă risipiţi averea, lăsându-vă vrăjiţi de mirajul unor lumi virtuale, precum odinioară fiii lui Israel şi ai lui Iuda, care au făcut numai rău înaintea lui Dumnezeu din tinereţile lor şi L-au mâniat cu faptele mâinilor lor (Ieremia32, 30). Faceţi-vă pildă semenilor voştri cu cuvântul, ‒ „vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare (lipsită de trivialităţi, n.n.), ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia” (Coloseni4, 6; Matei 5, 13) ‒, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa şi cu curăţia, pentru ca nimeni să nu dispreţuiască tinereţile voastre (I Timotei 4, 12).
  7. Într-o societate cu moravuri puţin măsurate, este de datoria voastră să vă alegeţi prieteni de caracter şi serioşi, blânzi şi nobili, evlavioşi şi înţelepţi, după proverbul: „Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să-ţi spun cine eşti”. „Nu vă lăsaţi înşelaţi. Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” (I Corinteni15, 33). Iar Solomon atrage atenţia asupra prieteniilor îndoielnice care, uneori, te trag în jos, nicidecum în sus: „Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni se face rău”, adică devine fără minte (Pilde13, 20).
  8. Înmulţiţi-vă talanţii încredinţaţi vouă de Dumnezeu cu simţ de răspundere şi caracter, cu onestitate şi devotament; semănaţi în jurul vostru convingeri demne de luat în seamă şi daţi dovadă, întotdeauna, de seriozitate, perseverenţă şi, mai ales, de o înaltă responsabilitate în tot ceea ce vă este îngăduit să faceţi.
  9. Convertiţi-l pe Saul din voi în Pavel, pentru că este la limita dizgraţiei să pari drept fără să fii, şi propovăduiţi-L neamurilor pe Hristos şi valorile Evangheliei Sale. Faceţi din viaţa voastră o doxologie adusă lui Dumnezeu! Ridicaţi-vă sus cu mintea şi cu inima şi revărsaţi-vă înaintea lui Dumnezeu sufletul în rugăciuni şi mulţumiri!
  10. Fiţi statornici în împlinirea făgăduinţelor; îmbrăcaţi-vă în mantia desăvârşitei trăiri în Hristos şi în Biserica Sa, pentru a face o lume pe măsura şi vrerea Preamilostivului Dumnezeu!

Aşa să vă ajute Dumnezeu!

† Calinic,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

 

 

 

Sursa: www.basilica.ro

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.