Proprietarii pot demonstra că şi-au asigurat casa nu doar cu poliţa de asigurare obligatorie a locuinţelor. Potrivit unei legi, publicate miercuri în Monitorul Oficial, proprietarii vor putea să facă dovada asigurării locuinţelor cu încă un document.

Legea nr. 243/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilora fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 456, din 24 iulie 2013.

Actul normativ, care va intra în vigoare în 27 iulie, introduce certificatul de asigurare, un document care atestă existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie PAD (poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale) pentru locuinţa respectivă. Certificatul este eliberat de către asiguratori, împreună cu poliţa de asigurare PAD, la momentul încheierii asigurării.

Potrivit noii legi, din 27 iulie, proprietarii de locuinţe vor avea posibilitatea să demonstreze că au casa asigurată împotriva dezastrelor naturale fie cu poliţa de asigurare obligatorie a locuinţelor, aşa cum era stabilit până în prezent, fie cu certificatul de asigurare.

Conform prevederilor publicate miercuri, contractele de asigurare aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii nr. 243/2013 rămân valabile în condiţiile stabilite la data încheierii acestora.

Începând din 27 iulie, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, şi societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă vor putea emite poliţe PAD, nu doar acţionarii PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), aşa cum era stipulat anterior.

Astfel, potrivit legii publicate miercuri, contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în forma scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000. De asemenea, PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă sau de către PAID.

Odată cu introducerea acestei modificări, se schimbă şi dispoziţiile privind comisionul pe care asiguratorii îl reţin din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie. Mai exact, acest comision va fi încasat şi de asiguratorii autorizaţi să emită poliţe PAD, nu doar de acţionarii PAID, aşa cum era stabilit în vechile reglementări.

Legea nr. 243/2013 clarifică şi modalitatea de despăgubire pentru proprietarii care au încheiat atât o poliţă de asigurare obligatorie a locuinţei, cât şi una facultativă. Astfel, conform regulilor aplicabile din 27 iulie, în caz de dezastru, proprietarii vor primi despăgubiri mai întâi în baza poliţei obligatorii şi apoi în baza celei facultative.

Noua reglementare modifică şi modul de distribuire a sumelor de bani încasate din amenzile percepute celor care nu îşi încheie o poliţă obligatorie de asigurare a locuinţelor. Mai exact, din 27 iulie, amenzile contravenţionale constituie venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, iar restul de 60% se duc la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul.

Vechea legislaţie stabilea că aceste amenzi mergeau către bugetul de stat în proporţie de 40%, către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – 40% şi restul de 20% se duceau la bugetul autorităţilor locale.

Comentarii Facebook

One Response

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.