Asociația Grupul de Acțiune Local Bazinul Dornelor cu sediul în sat Panaci, nr 297, comuna Panaci, judetul Suceava, prelungește sesiunea de depunere proiecte  până la data de 11 SEPTEMBRIE  2017 pentru următoarele măsuri:

Măsura  M 1/6B  -Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală :

Beneficiari eligibili:

 • Comunele si asociatiile acestora (ADI), conform legislatiei nationale in vigoare; Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.
 • ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL “ Bazinul Dornelor”;
 • CMI conform legislației în vigoare;
 • Întreprinderile sociale;
 • GAL “Bazinul Dornelor” in cazul in care nici un alt solicitant nu si-a manifestat interesul pentru investitii in infrastructura de bază.

Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 1/6B, este  300.000  Euro .

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect:200.000 euro ;

 

Măsura  M 2/6B Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor:

        Beneficiari eligibili:

 • Comunele si asociatiile acestora (ADI), conform legislatiei nationale in vigoare; Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.

Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 2/6B, este  650.000  Euro .

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect:200.000 euro ;

 

MăsuraM 3/6B Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri :

        Beneficiari eligibili:

 • Comunele si asociatiile acestora (ADI), conform legislatiei nationale in vigoare; Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.
 • ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL “ Bazinul Dornelor”;
 • Unitățile de cult conform legislației în vigoare;
 • Așezămintele culturale
 • Societățile și Întreprinderile private

GAL “Bazinul Dornelor”

  Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 3/6B, este  700.000  Euro .

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect:200.000 euro ;

 

Măsura M 8/6B IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR :

    Beneficiari eligibili:

– Entități publice, unitate de învățământ, unitate sanitară, bibliotecă, ADI, APL cu respectarea legislației specifice;

 Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 8/6B, este  100.000 Euro .

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 100.000 Euro

        Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect:100.000 euro

 

Măsura M 9/1C  Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare :

               Beneficiari eligibili:

Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, care aplică individual sau în parteneriat cu entități publice sau private ca de exemplu: instituții de învățământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare, etc..

Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 9/1C, este  61.892,13 Euro .

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile este:

– pentru operatiuni negeneratoare de venit:100%

– pentru operațiuni generatoare de venit cu utilitate publică:100%

– valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 3000 și 50.000 euro

        Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect:50.000 euro ;

 

       Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte a măsurilor precizate mai sus este: 11 SEPTEMBRIE 2017, ora 16:30, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava.

 

 Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în „GHIDURILE SOLICITANTULUI” – ce pot fi accesate pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.

 

Informaţii suplimentare puteți obține și la Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email: galbazinuldornelor@yahoo.com, galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurilor le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Vasile Cozan
Funcţie: Președinte
Tel. 0230576546, 0731315595, Fax: 02030576546, e-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.