Avocatul Poporului recomandă modificarea legislației privind debranșările individuale de la sistemul centralizat de energie termică

La începutul săptămânii, Avocatul Poporului a înaintat Parlamentului și Guvernului un raport în care recomandă modificarea cadrului legislativ existent în domeniul debranșării individuale de la sistemul centralizat de energie termică. Demersul a fost inițiat în urma petițiilor adresate instituției, iar în raportul amintit se constată, între altele, că au fost adăugate la lege condiții suplimentare de modificare a contractului de furnizare a energiei termice prin Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, regulament ce are o forță juridică inferioară legii.

„Aceasta în condițiile în care legea prevede exclusiv obligativitatea anunțării în scris a operatorului care are şi calitatea de furnizor, nicidecum obținerea acordului acestuia (condiție prevăzută în Regulamentul cadru), cu atât mai mult cu cât măsura nu este în favoarea operatorului. Decizia de deconectare, așa cum rezultă din prevederile legale, este una personală, care angajează doar acordul vecinilor direct afectați, în sarcina furnizorului fiind efectuarea propriu-zisă a deconectării, cu respectarea condițiilor tehnice. Cât privește modificarea contractului de furnizare a energiei termice, aceasta este o consecință firească a micșorării numărului de utilizatori ai serviciului într-un condominiu, neputând fi o condiție prealabilă debranșării”, subliniază reprezentanții instituției, într-un comunicat de presă.

În document se trec în revistă și celelalte prevederi ale Regulamentului cadru ce vin în contradicție cu legea, fiind evidențiată nerespectarea normelor de tehnică legislativă în materia debranșărilor de la sistemul centralizat de energie termică. Se constată, între altele, că prin acte normative cu forță juridică inferioară legii se introduc restricții ale libertății individuale de alegere a sistemului de energie termică, de natură să aducă  atingere existenței dreptului respectiv.

 • Recomandările cuprinse în raportul întocmit de Avocatul Poporului
 1. Respectarea în adoptarea actelor normative a principiului fundamental al supremației legilor, consfințit constituțional prin art. 1 alin. (5), precum și a principiului ierarhiei actelor juridice.
 2. Realizarea unei reglementări unitare în domeniul debranșării de la sistemul centralizat de energie termică, în concordanță cu regulile privind:
 3. a) unicitatea actului normativ de acelaşi nivel şi acelaşi obiect;
 4. b) corelarea actelor normative de nivel superior, prin norme de trimitere, ținând cont de faptul că ”actul normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia”;
 5. c) eliminarea paralelismelor existente.
 6. Pe lângă caracterul unitar al legiferării într-o materie, este necesară îndeplinirea standardelor de calitate a normelor juridice, astfel cum au fost edictate de jurisprudența curții de contencios constituțional și a celei europene a drepturilor omului, și anume normele să fie clare și precise, predictibile și coerente, astfel încât utilizatorii să fie informaţi şi să înţeleagă în avans regulile, cât și consecinţele actelor şi faptelor lor.
 7. Condițiile privind debranșarea utilizatorilor de la sistemul centralizat de energie termică să fie conforme cu principiul proporționalității, și anume să nu fie de natură a afecta însăși substanţa dreptului utilizatorului de a-și alege furnizorul și să se asigure un just echilibru între obiectivul urmărit şi mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia.
 8. Introducerea în mod expres și limitativ a condițiilor pentru debranșarea individuală de la sistemul centralizat de energie termică în norma legală primară. La condițiile deja existente în art. 30 din Legea nr. 325/2006, se pot adăuga, la latitudinea legiuitorului, cele privind: – întocmirea documentației tehnice de către furnizor, pe cheltuiala solicitantului; – condiționarea debranșării de la instalația de energie termică de racordarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.
 9. Eliminarea condițiilor prohibitive prin care se interzice deconectarea individuală de la sistemul centralizat de energie termică în blocurile în care nu s-au produs deconectări până la data de 23 mai 2007.

Textul Raportului special al Avocatului Poporului privind reglementările legale în materia deconectărilor individuale de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al apartamentelor situate în imobile de locuit tip bloc-condominii, poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea „Rapoarte speciale”.

 • – Abordare cu noroc pentru deputatul/candidat Băișanu ?

După stufoasa și în amănunt explicație dată de Avocatul Poporului revenim pe meleagurile Sucevei unde deputatul Ștefan Alexandru Băişanu, candidat la Primăria Sucevei din partea Alianţei Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) a cerut / propus organizarea unui referendum prin care cetăţenii să se pronunţe dacă doresc sau nu renunţarea la sistemul centralizat de încălzire. Deputatul a oferit ca alternativă soluţia trecerii treptate, pe banii Primăriei, fără cheltuiala cetăţeanului, la centrale individuale de apartament, aşa cum, a spus chiar parlamentarul, au procedat 245 de primării din România, care au renunţat la sistemul centralizat de încălzire. Amintim și declarația făcută: „invit toţi cetăţenii din municipiul Suceava să decidă singuri dacă vor ca, de data aceasta, să folosească banii din bugetul local, pe care tot ei îl alimentează, pentru cumpărarea, în fiecare apartament, a unei centrale proprii. A venit vremea, spun eu, ca primarul şi consilierii locali să facă ei ceva cu banii cu banii dumneavoastră, în favoarea dumneavoastră. (…) O centrală individuală, cumpărată dintr-un magazin oarecare, costă 2.700 lei, ceea ce ar însemna, la cele 19.000 de apartamente care mai sunt branşate la sistemul centralizat de încălzire, o investiţie de 11.4 milioane lei. Dacă până acum s-au băgat în Termica peste 50 de milioane lei, acum Primăria Suceava ar rezolva problema cu 11 milioane lei, aşa cum au făcut cei din Târgu Mureş, care au dat o hotărâre de CL prin care au renunţat la sistemul centralizat, au oferit nişte sume de bani celor care primeau subvenţii până atunci şi au rezolvat problema. De aceea spun, banii pentru centrale proprii de apartament să fie ultima subvenţie a Primăriei Suceava către cetăţeni. Primăria dă o ultimă subvenţie, cetăţenii cumpără centrale proprii, la fel cum au făcut şi alţi 245 de primari din România”.

Fără a fi părtinitori, în finalul articolului revenim la punctul 7 din Raportul Avocatului Poporului care spune așa: „Condițiile privind debranșarea utilizatorilor de la sistemul centralizat de energie termică să fie conforme cu principiul proporționalității, și anume să nu fie de natură a afecta însăși substanţa dreptului utilizatorului de a-și alege furnizorul și să se asigure un just echilibru între obiectivul urmărit şi mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia”.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.