Neonestitatea și delirul maladiv al lui Ion Drăgușanul

Facem o sistematizare, pentru a ghida și a veni în sprijinul organelor greoaie și a frăsuielii Consiliului Județean Suceava în analiza BAGAJULUI ilegal-imoral al activității impostorului Ion Drăgușanul, venind doar cu câteva precizări-probe, pentru a vă dovedi de ce acest individ nu mai are ce căuta în viața culturală publică.

Numitul Drăgușanul Ion, la cei 65 + 2 ani peste, administrează și gestionează un procent semnificativ (cca 15%) din bugetul alocat proiectelor Centrului Cultural Bucovina, proiecte înscrise în Calendarul Cultural al județului Suceava, finanțate și abrobate de plenul Consiliului Județean Suceava – în calitate de for legislativ.

Ion Gîză Drăgușanul gestionează prin calitatea de responsabil/coordonator de proiecte unele proiecte cultural-artistice de interes public județean aprobate așadar prin votul consilierilor județeni (legislativul județean).

Am precizat mai sus că, acesta deținea calitatea de coordonator proiecte cu finanțare publică, deși era încadrat doar ca referent al instituției publice (fără studii de specialitate), beneficiind de o derogare – care se acordă în mod excepțional – pentru a fi salarizat ca și consultant artistic (studii superioare – de specialitate, cu un salariu de 3 ori mai mare decât cel corespunzător studiilor și poziției ocupate) în cadrul Centrului Cultural ”Bucovina”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

De asemenea, acesta este și administrator al Asociației Culturale ”Bucovina Viitoare” ce își are sediul acasă la Ion Drăgușanul (CUI: 18800472, Suceava, str. Mărășești, nr. 25/31, bl. A9, sc. B, et. 1, ap. 5, jud. Suceava), dar gestionează și Asociația Culturală ”Zicălașii” cu sediul la un alt salariat CCB (CUI: 34754475, Suceava, str. Bujorilor, nr. 3, bl. 98, sc. A, et. II, ap.8)  – asociații prin care derulează resurse publice din cadrul proiectelor culturale  gestionate ca responsabil/coordonator de proiect în cadrul instituției Centrului Cultural Bucovina.

Ion Drăgușanul folosește aceste bugete ale manifestărilor și proiectelor cultural-artistice în scop discreționar, atât personal, cât și pentru alți beneficiari ori factori decizionali (cu responsabilități, ori cu funcții de conducere) din Centrul Cultural ”Bucovina” și din Consiliul Județean Suceava, dar și în interesul unor persoane fizice și entități juridice de drept privatavând, cu aceștia, relații ilegale-imorale sau opuse intersului public general.

Ion Drăgușanul – care are ca atribuții în fișa postului să ”contribuie la alcătuirea planului editorial al CCB”, propune înscrierea anumitor manifestări cultural-artistice (în funcție de propriul interes, fără necesitate, oportunitate și viza vreunui expert cultural!) în planul editorialistic al instituției, aprobat ulterior prin Calendarul Cultural minimal al județului Suceava, iar în funcție de manevrele apărute în cursul anului, include alte manifestări secundare sub titulatura manifestărilor principale deja aprobate prin votul plenului legislativ.

După ce i-am prezentat calitatea oficială, pentru a nu mai uzurpa domnia sa alte calități închipuite, vrem să vedem de ce nu mai poate Ion Drăgușanul, etic-moral-legal, să mai ocupe această funcție la stat…

Conform fișei de post nr. 100/15.12.2014 pe care am mai prezentat-o, dar și celorlalte fișe de post anterioare/ulterioare, Ion Drăgușanul exercită activități neoneste față de angajator, prin raportarea la statutul său juridic din cadrul instituției publice care-l salarizează lunar și de pe urma căreia își va lua pensia (tot de la stat), respectiv Centrul Cultural Bucovina al CJ al PDL Suceava.

Neonestitatea I-a față de angajator: Prin fișa de post, Drăgușanul are în atribuții coordonarea colectivului de redacție al publicației semestriale ”Revista Bucovinei”, contribuția la alcătuirea planului editorial al Centrului Cultural Bucovina și întocmirea documentației, organizarea și desfășurarea următoarelor proiecte culturale: Sărbătorile memoriei, Bucovina Rock Castle, Națiunea poeților, Arderea cărților Bucovinei.

Ori, Ion Drăgușanul, a exercitat simultan, în diferite perioade de timp, și o activitate în cadrul colectivului de redacție al unui ziar – cotidian local – ce aparține unei persoane juridice private, desfășurând o activitate ce era în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate potrivit fişei de post din cadrul Centrului Cultural Bucovina.

Dacă ne raportăm la fișa de post, în condițiile unor atribuții și responsabilități de aceeași natură, calitatea de angajat la stat este imorală sau incompatibilă cu exercitarea altei calități publice din mediul privat – cu aceleași responsabilități, indiferent dacă activitatea prestată a fost sau nu remunerată.

Deci, ori la stat, ori la privat …și asta având la bază sloganurile PNL-USR din campania electorală: alea cu fără penali în funcții publice, vrem meritocrație, fără cumul de funcții – ori la stat ori la privat, vrem o țară ca afară, corupții la pușcărie, jos pensiile speciale, etc, etc…

Fiind coordonatorul colectivului de redacție al publicației semestriale ”Revista Bucovinei”, Ion Drăgușanul a exercitat și calitatea de membru al colectivului de redacție al unui ziar cotidian local.

Chiar dacă Ion Drăgușanul a prestat o activitate de VOLUNTARIAT (precum afirmă domnia sa, deși, și în această situație ar fi trebuit încheiat și înregistrat un astfel de contract) sau REMUNERAT – LA NEGRU (fără plata taxelor și impozitelor aferente onorariului cuvenit, fără declararea veniturilor de natură salarială – acesta nefigurând înregistrat la ANAF sau ITM Suceava cu alte contracte sau venituri obținute în ultimii 20 de ani – ca ziarist), situația de LIPSĂ DE INTEGRITATE persistă ÎN AMBELE SITUAȚII indiferent dacă activitatea POATE FI DOVEDITĂ că a fost, sau nu, remunerată.

Amintim că, singurele instituții angajatoare pentru care Ion Drăgușanul a plătit impozite și taxe la ANAF Suceava urmare a veniturilor obținute, în ultimii 21 de ani, sunt:

 • 01.1998 – 31.03.2009 (Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, CUI: 4244598, referent – venituri din salarii),
 • 04.2009 – prezent (Centrul Cultural Bucovina, CUI: 25345587, referent – venituri din salarii),
 • 03.2015 – 31.03.2015 (Asociația culturală Ansamblul Maestro Art, CUI: 21804440 – venituri proprietate intelectuală),
 • 09.2017 – 30.09.2017 (SC Plopagro Expres SRL, CUI: 33984859 – venituri din arende).

Ion Drăgușanul participa, în anumite perioade, aproape zilnic la programul de lucru al cotidianului local, acesta având, în perioadele analizate, o frecvență foarte ridicată a articolelor scrise și publicate în paginile ziarului.

Ori, pentru prestații atât de consistente, cu caracter permanent, Ion Drăgușanul nu avea cum să nu fie remunerat, deși nu figura înregistrat cu vreun contract parțial/integral de muncă sau vreun contract de voluntariat.

Aceste activități și venituri nu au figurat nici în declarațiile de avere și interese ale soției Viorica Drăgușanul (funcționar ANAF), dar nici nu au fost declarate de Ion Drăgușanul – care a evitat depunerea acestor declarații, deși, avea această obligație, conform dispozițiilor art. 1 alin. 1 punctul 36, teza a doua, din Legea nr. 176/2010: ”…personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare” depune declarații de avere și de interese.

Pe pagina personală de facebook, Ion Drăgușanul, a menționat inițial (până la 24.01.2016) unde și-ar desfășura activitatea: ”Lucrează: la …Xpress…”, ulterior făcând modificarea prin care a precizat că singurul angajator al său este, de fapt, doar instituția publică intitulată Centrul Cultural Bucovina, înscriind textul ”Lucrez la Centrul Cultural Bucovina, nu la …Xpress…”.

Acționând cu intenția vădită de a-și ascunde urmele activităților, Ion Drăgușanul, dintr-o superficialitate, ori regretabilă omisiune, a uitat să șteargă vechiul text, astfel că au rămas înscrise, o bună bucată de vreme, ambele texte pe pagina de facebook.

 La data prezentei, Ion Drăgușanul a corectat și această omisiune, stabilindu-și, în sfârșit, ca singur loc de muncă, respectiv instituția publică intitulată Centrul Cultural ”Bucovina”, deși ”voluntariază” în continuare și pentru Xpress, semnând periodic articole în respectiva publicație. Oare cine-l obligă să facă atâtea lucruri deodată…?!

Neonestitatea a II-a față de angajator: Dacă ne raportăm la fișa postului la Centrul Cultural Bucovina, LIPSA DE INTEGRITATE este dată de faptul că a deținut simultan funcția de consultant artistic și responsabil de proiect (pentru proiecte culturale finanțate de la bugetul statului), dar și pe cea de administrator al Asociației Culturale ”Bucovina Viitoare”, fundație cu același OBIECT DE ACTIVITATE (promovarea culturii și gestionarea proiectelor culturale).

Mai mult, unele proiecte coordonate de Ion Drăgușanul la instituția publică erau derulate prin intermediul fundației gestionate tot de el. Am prezentat Click AICI! o copie cu un transfer în străinătate, din contul Asociației Culturale Bucovina Viitoare către un participant/invitat al festivalului Bucovina Rock Castle (transfer aprobat, ștampilat și semnat de Ion Drăgușanul), acesta amestecând banii publici ai instituției cu banii personali sau ai Asociației culturale. Am mai prezentat AVEREA și cum salvează impostorul 50.000 euro Click AICI! pe care nu-i poate justifica prea ușor.

Așadar Ion Drăgușanul, prin această fundație/asociație, efectuează în numele Centrului Cultural Bucovina și al proiectului cultural gestionat, tranzacții semnificative, chiar și către conturi din străinătate, în euro, din conturi deschise la băncile din Suceava. De asemenea, depune sau ridică, în nume personal, sume de bani în conturile fundației, folosind propria semnătură și ștampila acesteia, fiind împuternicit pe conturi din partea asociației culturale, face plăți și deconturi fără a le mai trece prin filtrul instituției, prin sistemul electronic de achiziții seap/sicap, evitând vizele de control financiar preventiv sau bun de plată și nejustificând costurile reale pe capitole de cheltuieli publice, etc.

Ion Drăgușanul și-a înregistrat abuziv și marca Bucovina Rock Castle  pe numele fundației personale Asociația Culturală ”Bucovina Viitoare”. Certificatul de înregistrare a mărcii Bucovina Rock Castle și extrasul din Buletinul oficial al OSIM, prezentate deja, dovedesc că marca Bucovina Rock Castle nu este proprietatea Centrului Cultural Bucovina/Consiliul Județean Suceava, ci este proprietatea Asociației culturale ”Bucovina Viitoare” administrată de membrii familiei Drăgușanul, ce își are sediul acasă la Ion Drăgușanul.

Neonestitatea a III-a față de angajator: Raportat la fișa postului la Centrul Cultural Bucovina, am arătat faptul că în cadrul aceluiași proiect cultural-artistic finanțat de la bugetul public în perioada 2011-2019 (ex: Bucovina Rock Castel), Ion Drăgușanul a fost responsabil de proiect din partea instituției publice, iar fiul său, Andrei Teodor Drăgușanul, a fost numit director artistic al manifestării Bucovina Rock Castel (în baza unor contracte de prestări servicii), fiind și remunerat pentru mai multele activități diferite prestate (participare, jurizare, director – managerizare festival).

Aici trebuie reținută și deturnarea festivalului de muzică folk al Consiliului Județean Suceava – intitulat ”La Suceava, în Cetate” – care, după cea de-a II-a ediție din iunie 2009, a fost transformat (la solicitarea expresă a lui Ion Drăgușanul) în festivalul de muzică rock Bucovina Rock Castle (La Suceava în Cetate, ediția a III-a din 2011) – deoarece fiul său, Andrei Teodor Drăgușanul, începând cu anul 2010 a schimbat stilul muzical din folk în rock. Proiectul de transformare este semnat de Ion Drăgușanul ca și coordonator de proiect, iar fiul său este numit director artistic al festivalului, bineînțeles de către conducerea CCB (care era căsăpită mediatic de impostorul Drăgușanul). Dar abuzul și folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane (…a fiului său) rămân în sarcina și fapta lui Ion Drăgușanul – inițiatorul și întocmitorul proiectului editorialistic.

Niciun organ de cercetare penală nu va putea spune că un cetățean de profesie psiholog și cu ocupația de IT-ist ???!!!, cu domiciliul activ în Cluj Napoca, str. Teleorman, nr.23, ap.4, jud. Cluj, ar fi ajuns pe propriile puteri să coordoneze artistic un festival cultural al CJ Suceava, fără traficul de influență, șantajul mediatic și abuzul evident făcut de tatăl – Ion Drăgușanul – angajatul instituției organizatoare Click AICI! – pentru a vedea cum beneficiază de sinecură, instituție organizatoare aflată la peste 300 km distanță de domiciliul celui care manageriază artistic proiecte culturale între câteva reprize de tras pe nas (n.r. Andi Drăgușanul – condamnat definitiv pentru deținere și consum de droguri de risc și mare risc)!

Neonestitatea a IV-a față de angajator: La proiectele cultural-artistice de interes public județean ce au avut bugete însumate de circa 1.600.000 euro în perioada analizată, iată cum se mai manifestă LIPSA DE INTEGRITATE a impostorului Ion Drăgușanul, care este în același timp:

 1. autorul proiectelor – persoana fizică sau reprezentantul Asociației Culturale Bucovina Viitoare – autor al propriilor cărți, expoziții, evenimente artistice, etc.
 2.  este și – salariatul statului care propune înscrierea acestor proiecte în PLANUL EDITORIALISTIC al Centrului Cultural Bucovina (conform atribuții din fișa postului);
 3. este și – coordonatorul/responsabilul de proiect din partea statului (prin fișa postului emisă de angajator și decizie a  managerului);
 4. este și – persoana care gestionează ”de facto” bugetul proiectului;
 5. este și – semnatarul proiectului editorial;
 6. este și – semnatarul documentațiilor de atribuire (întocmește caietele de sarcini);
 7. este și – persoana care se asigură de atribuirea contractului către ofertanții agreeați de domnia sa (licitațiile se atribuite la valorile evaluate/supraevaluate comparativ cu prețurile pieței, fără concurență reală, și, de regulă, prin achiziție directă, către același ofertant ageeat (tipografie, cazare-catering, șcenă-lumini, etc);
 8. este și – persoana care stabilește juriul evenimentelor (fără a avea o decizie managerială în acest sens);
 9. este și – beneficiar al banilor prin fundația personală pe care o gestionează (face plăți și deconturi către furnizori și invitați/participanți);
 10. este și – beneficiar de premii speciale (salarizat suplimentar pe state de plată individuale);
 11. este și persoana care își asumă integral notorietatea și rezultatele proiectelor culturale, aducându-și elogii în presa la care este ”voluntar” în sectorul privat, deși, din punct de vedere profesional s-a achitat doar de obligațiile de serviciu pentru care a fost remunerat lunar (la fel ca oricare alt salariat din lume…);

iar FIUL SĂU – Andrei Teodor Drăgușanul, în cadrul proiectelor coordonate de tatăl său

12. este –director artistic al evenimentelor culturale (fără a avea o decizie managerială în acest sens, ci în baza hotărârii lui Ion Drăgușanul);

13. este și –participant în cadrul concursului-festival;

14. face parte și din juriul concursului-festival;

15. este și remunerat financiar prin contracte de prestări-servicii (proprietate intelectuală, drepturi de autor sau conexe acestora, etc) cu onorarii semnificative – pentru perioada 2011-2019 – pentru activitatăți prestate în proiectele finanțate din bani publici și coordonate de tatăl său.

Vă rugăm a reține lipsa de integritate, prin imoralitate, incompatibilitate și nenumărate conflicte de interese (triplu, cvadruplu, cvintuplu, … 15..) ale celui ce se declară  anticoruptul și onestul publicist bucovinean  – Ion Drăgușanul.

Bineînțeles că aceste situații sunt întâlnite în toate proiectele cultural-artistice pe care le-a gestionat Ion Drăgușanul în perioada 2009-2019 din partea instituției publice Centrul Cultural Bucovina, fiul său fiind remunerat în proiectele tatălui său, precum: Națiunea poeților, Sărbătorile memoriei, Ziua Artelor plastice bucovinene, Bucovina Rock Castle, Bucovina Aqustic Parc, etc sau în manifetările secundare (lansare carte, expoziții, etc.) incluse în cadrul proiectelor principale.

Pentru a vă arăta și dovezi în acest sens enumerăm doar câteva din contractele de prestări-servicii încheiate de Centrul Cultural Bucovina cu Andrei Teodor Drăgușanul, spre exemplu: 24/17.03.2012 (Ziua Artelor plastice bucovinene), 31/09.04.2012 (Ziua Artelor plastice bucovinene), 72/15.06.2012 (Bucovina Rock Castle), 90/01.08.2012 (Bucovina Rock Castle), 01/06.01.2015 (Serbările Memoriei – Cântecele Despovărării), 91/11.08.2015 (Națiunea poeților), 97/13.08.2015 (Bucovina Rock Castle), s.a.m.d.

Concluzia LIPSEI de INTEGRITATE: Ion Drăgușanul putea exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, dar care nu erau în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate, potrivit fişei postului de la Centrul Cultural ”Bucovina”.

Dacă este ceva ce Consiliul Județean Suceava și CCB nu pot dovedi din cele mai sus prezentate, cunoscând totuși că documentele și sistemele informatice sunt în curtea lor, ne vom oferi să le probăm noi, la fel ca în probele inițiale ale imposturii și infracționalității Click AICI!, după finalizarea cercetării disciplinare și sancționarea modică a celor vinovați. Bineînțeles, pentru a râde copios de marea Comisie, de pungășeală în etică și nu, de integritate!

Dacă Consiliul Județean Suceava va cerceta, cum e și normal dealtfel, doar deficiențele în activitate și integritatea d.p.d.v. administrativ a salariatului Ion Drăgușanul, să nu vă imaginați că, ulterior, vreun organ serios de cercetare penală va trece cu vederea cele 15 puncte enumerate mai sus în ce-l privește pe angajatul statului! Discuția va fi doar unde se opresc cercetările, în competența cui vor fi și cât de mult se dorește extinderea acestora… Presa și-a făcut suficient treaba, chiar prea mult!

Pentru a aborda și puțin din OPERA poetului impostor, zilele acestea ne-au sărit între ochi dedicațiile din titlul viitoarei cărți de poezie a plagiatorului Drăgușanul ”stigmatul lui Prometeu Click AICI”, Prometeu care l-a înșelat pe Zeus, dar și ”în veşnicia ta săracă Click AICI!”, cu minunatele versuri bolnave pe care ni le-a dedicat subtil ”şi-atunci când n-om mai sta de strajă / căci toate astea au să treacă / încearcă-mă desprins din vrajă / în veşnicia ta săracă”.

Devine definitiv clar că nu prea mai e nimic de făcut, omul este în lumea lui poetică, este sociopat și nicidecum doar rămas pe dinafara prezentului prin retard, puținătate culturală și dispoziție absolutizantă obsesivă, cum ar putea spune pricepuții în mitologii, simbolistici, tipologii culturale și de sensibilitate.

Nu, individul are toate datele delirului maladiv. Și este periculos în virtutea acestui fapt. Să ajungi (pentru că ai fost toată viața un puturos inapt de rigoarea necesară adaptării și intrării normale în lume), o lipitoare, un impostor și un tiran în același timp, un veșnic alimentat și ținut în viață artificial (cu sinecuri, derogari și bănet!) și în același timp să muști necontenit mâna care îți dă pâine, să te socoți veșnic nedreptățit, deși mai nimic nu te îndreptățește să pretinzi ceea ce ți se oferă fără să meriți… Mania persecuției este pe fond de percepție de sine extrasupradimensionată și de comportament lipsit de dimensiune empatică și cu accese vindicativ-punitive!

mesaj dragusanul

mesajul adresat nouă de Drăgușanul – pentru cine-i cunoaște exprimările…

Omul este din categoria dispușilor la comportament criminal! De altfel, execuțiile publice mediatice pe care le făcea cu dărnicie s-ar putea să-i fie necesare tocmai ca atare și să aibă această semnificație. Poate combinată cu un simț tranzacțional care atestă fie primitivism moral, fie din nou boală.

Oricum, lucrează cu sânge rece! Cu metodă, perseverent, eficient! Păzea!…

Asta-i viața: nevolnicii distrug, deși n-au creat (a se citi plagiat…) nimic, niciodată.” – vorba impostorului Ethernet (într-o filozofie pe măsură) care recuperează memoria și cultura Bucovinei de pe Net, cu grebla, și o încarcă în cărți ca fânul în căruță. Și e corect: hoțul strigă ”Hoțul” și nevolnicii mint, înșeală, joacă perfid!

Doar că hoțul și nevolnicul sunt în același trup, din trup, în trup… iar ochiul, e al altuia, mai lup.

ion dragusanul 30

Fotografia zilei – Papi tati?!

Se cere consultat de-un procuror
Gâză – rău nemulțumit
Că deși-i cert erbivor,
Tot ca muscă-i …hărțuit.

Neonestitatea a V-a față de angajator: Atunci când vă apucă mila ori lehamitea, amintiți-vă, vă rugăm frumos, de  politically correct și atacurile suburbane la adresa unor doamne, domni, ierarhi bisericești, instituții, simboluri naționale – Click AICI!. O listă ce se va actualiza pe parcursul investigațiilor noastre!

Fiți cu ochii pe Noi, pentru că noi vi-i deschidem!

unii citesc și adorm.

alții citesc și se trezesc…

Spargem tiparele presei sucevene! Râdem și, în același timp, descoperim infractori!

 

Cu sprijinul: Mugur Ciumică, Marian Theresia Augusta

…și colectivul tehnic al Ziarului Ducatu’ Bukowina LIKE!

lista autori Bukowina lui Invers

siglă autori Bukowina lui Invers

Preluare ZDB: https://ducatulbukowina.ro/bagajul-ilegal-si-imoral-al-angajatului-consiliului-judetean-suceava-scriitorul-ion-dragusanul/

48 Responses

 1. Mugur_Ciumica

  Felicitări, încă o dată,pentru rigoare si claritate,pentru capacitatea autorului de a sesiza si descrie corect natura faptelor…Insa mai urmează si latura cu care se obisnuise, pozând ca martir,sustinut de doamne cu fundament moral mare,desigur,careau si mica cotă parte din actiunile martirajului sau… Urmează,deci,nu scapă,cum spera si transmitea pe diferite canale…Ce este de spus,se va spune! Inca o data, felicitări!

  Răspunde
  • Gibs

   Intr-adevăr. Magistral. Concluzia este de neocolit. Da, acesta și așa este omul, așa este instituția lui (oarbă sau anume chiorâtă, intimidată, blocată), acesta și așa este finanțatorul. Acestea sunt complicitățile și faptele.
   CJ ar trebui să vă plătească pentru o astfel de cuprinzătoare, clară, edificatoare – chiar dacă încă nu exhaustivă – analiză. E un material de prezentat într-o ședință de consiliu (în înțeles de deliberativ, nu de executiv).
   Mă întreb însă dacă CJ are nevoie de așa ceva. Oare dacă ar fi avut nevoie, nu ar fi putut-o face prin specialiștii proprii. Sau prin specialiștii instituțiilor specializate. Mai ales că, periodic, CJ are obligația pe care o respectă (cum o respectă) de a evalua managementul instituțiilor pe care le finanțează. Atunci, managerii, având consimțământul CJ în acest sens, își aduc prietenii ca să le evalueze performanțele. Și totul iese de …9.97-9.99 și chiar 10.
   Bine, să zicem că o evaluare a standardelor culturale, a valorii propriu-zis culturale a cheltuirii banilor publici și a activității nu are CJ cu cine să facă. Deși, dacă ar fi interesat CJ ca banii să fie într-adevăr cultural și eficient folosiți, iar nu pe lulele și surcele, pe spade contrafăcute, pe improvizații, falsuri și mediocritate, ar fi apelat la experți și expertiză neutră, independentă. S-a întrebat oare vreodată, să zicem, care este realitatea contabilă de la BRC, care e raportul real dintre cheltuială și cifra consumatorilor (participanților la urinarea Cetății)?
   Nu pierdea, ci câștiga dacă apela la analiști profesionalizați – care să-i spună câte ceva și despre domeniul legiferat de activitate al instituțiilor respective (care, totuși, nu sunt anexe ale industriei turistice și ale operatorilor din acest domeniu, ci instituții de cultură specializate ale unei Românii care trebuie să-și conserve tradițiile, să le perpetueze, să le studieze, pentru a-și păstra identitatea…).
   Bine dar o anajiză juridică și contabilicească putea face și era de ajuns. O astfel de analiză reflecta sifonarea și traficul și managementul inconsistent. Si era destul, pentru că se blocau și celelalte fărădelegi.
   Din păcate însă, iată, avem stat și autorități publice locale, cu bugetetele și puterea (atribute, competențe etc.) lor, luate în captivitate de te miri cine și folosite precum excepțional aici se demonstrază.
   Felicitări, băieți, dați-i înainte. E lecție ceea ce faceți, poate dați și un ton. Că despre aprovoca spaimă și ură nu cred ca e cazul sa mai pomenim…

   Răspunde
 2. Constanța C

  După mine, pentru publicistica barbară la adresa instituției angajatoare și a superioriloŕ, acestui individ trebuia să i se facă vânt demult din sistemul public.

  Răspunde
  • SABY_Z

   EEEEEEE SI TU ACUMA. CE MARE GROZAVIE ????? LIBERTATE DE EXPRIMARE. AM VRUT DREPTURI SI LIBERTATI NEINGRADITE IACA CA LE AVEM. SE PARE CA DOAR UNII STIU SA LE FOLOSEASCA PENTRU A SE INDESTULA.

   Răspunde
  • ZDB

   Doamna Constanța, aveți mare dreptate. Dacă era cineva care ar fi avut curajul să facă așa ceva acestui terorist mediatic, vă spunem sincer că noi l-am fi respectat toată viața și i-am fi făcut statuie în publicația noastră. Dar nu e cazul…

   Răspunde
 3. Ilie

  Un nemernic ordinar care a șantajat de 30 de ani cu articole și prietenii lui din presă. Vă mai aduceți aminte ce făcea prin anii 90′-2000 cu toată spuma Sucevei?

  Răspunde
  • Promenade&Andronac

   Dar după 2000 până prin 2020 ce a făcut? Nu tot aia? Suntem sătui până peste cap de mizerabilele lui articole calomnioase. I-a împroșcat pe toți cu noroi în funcție de ce avea de solicitat pentru el și gașca de ciomăgari din presă, apoi îi pupa în fund o perioadă și apoi iară mai născocea că mai vrea ceva și începea iar jihadul în Scormonitorul și altele. Cum s-au îmbogățit ăștia din presă, nu vedeti ce vile și mașini au? Politicienii le plantează grădină și le tund și gazonul la cât de șmecheri sunt ei

   Răspunde
  • Vasyc

   Ia aduceti-va aminte ce făcea din Toma, Sofroni, Adomniți, Ilie, Mârza, Ionescu, Flutur și restul

   Răspunde
   • g.c.

    Care însă l-au luat în brate, l-au mângâiat și giugiulit…

   • prec

    Da ia aducetiva aminte că nimeni nu ia putut face nimic, este omu draculu!

 4. Didel Staicu

  Este o cercetare sterilă. nu se va întâmpla nimic o să vedeți. Va spun eu ca va isterizati degeaba caracatița mafiei se întinde și la consiliu si la poliție și la magistrați. ăștia sunt mâna în mână ati vazut vre un conducator sucevean la bulău la botoșani. nici unu. de 30 de ani se cară din județul asta de toate și tot mai este ce lua. poliția este cea mai coruptă instituție, apoi silvicul și pochimea și functionarimea. acest dragusanul de care nu stie mulți sigur are pe cineva care-i tine spatele. nu va păți nimic va bateți de pomană gura

  Răspunde
  • f g j

   Si dacă este așa cum susțineti dv, nu e cazul ca lumea să se… isterizeze? Cu atât mai mult. De fapt, expresia asta parcă v-ar trada intenția de a-i demobiliza pe cei care cred că este posibilă schimbarea și că ea trebuie făăcută. Cu ”toată lumea este coruptă”, numai eu sunt curat și cinstit, asta e pastila de frânat evoluția. Domnule, eu sunt tânăr și vreau să mă bat pentru țara mea, ca să am de ce să rămân acasă, ca să rămân acasă cu șanse!

   Răspunde
 5. Pansatul naibi

  Moșule duti acasă să crești nepoti Nu mai freca glanda de pomană la stat hai în spania te astept la casteglion să vezi ce e cu munca tataie Lasă tineri care au chef de treaba nu de furat sintem sătui de voi ciupercilor Chiar nuti mai ajunge hărbule

  Răspunde
 6. Nadine priv.

  Prea lungi sunt articolele Dumneavoastră. Sunt și greoaie de înțeles. Mă plictisesc la a citi atâta. Mai bine faceți 5-6 fraze esențiale Părerea mea asta este

  Răspunde
  • ZDB

   Ne pare rău că întâmpinați greutăți în a citi articolele noastre. Aveti dreptate că sunt puțin cam lungi, dar aceste materiale sunt de presă nișată, fiind niște investigații jurnalistice. Aceste investigații nu pot fi rezumate la a da niste informații expuse în 5 fraze. Este necesară dezvoltarea și explicitarea anumitor fapte pentru a fi înțelese de opinia publică, și nu numai. Oricum vă mulțumim ca ne urmăriți și vom face tot posibilul ca, pe viitor, să fie mai scurte și mai frecvente, este o opinie serioasă, de luat în seamă. Colectivul ZDB

   Răspunde
  • Mugur_Ciumică

   Doamnă! este un banc cu o surată de-a dumitale care s-a dus la un concert,pe un bilet de favoare,dat de primărie,gratis… Spectacolul a inceput cu un cor… Doamna s-a făcut roșie,și-a luat poșetă și a plecat din sală,imediat.
   – Dar ce s-a intâmplat, doamnă? a întrebat-o organizatorul..
   – Să vă fie rușine,cântați toți odată ca să terminați mai repede! a zis doamna…
   Eu cred că are legătură cu plictiseala dvs.,că este lung,că nu puteți citi,e cam la fel ca in banc,numai că dvs. acuzați că se cântă lung,ca să plece spectatorii… Există soluții,aveți poșetă?

   Răspunde
 7. JUBILEU

  IN PATCHETELE SUCEVENE LUCREAZA TOT NISTE IMPOSTORI IN ALE STIINTEI JURIDICE. NU FAC DECAT SA-SI URMAREASCA INTERESELE DE PROMOVARE PE POST SI GRAD SI SA-SI APERE KURUL DE POTENTIALA INFLUENTA, BLAMATA AIUREA, A POLITICULUI IN JUSTITIE. POLITISTII JUDICIARISTI SUNT NISTE PUTORI SI NISTE INCOMPETENTI. PROCURORII FUMEAZA PRIN BIROURI, SORBESC CAFELE DULCI, CITESC FACEBOOK SI PRESA, MERG LA SHOPING SI ADUS COPIII DE LA SCOALA, NU CITESC DOSARELE DECAT PRIN RASFOIRE, DELEAGA COMPETENTA PE SARMANII CU DUHUL DE POLITISTI JUDICIARISTI, INCASEAZA SALARII BABANE PENTRU A AVEA DE CONCEDII SI ZILE VANATORESTI SI ASTEPTA PENSIA SPECIALA

  Răspunde
  • Rotaryy Club de joacă

   mare adevar grăiți, dar degeaba. clanurile interlope din suceava au pus stăpânire și pe magistrați. toți au afaceri, buticuri, crâșme, firme, combinatii și altele trecute pe părinți și interpuși. ei doar le protejează din umbră, veghiind la liniștea businessurilor. cel mai mare trafic de influență este în domeniul justiției și administrației.

   Răspunde
 8. CÎRCU TASKENT

  Bravo vouă pentru aceste anchete. Presa, justiția și conducerea județului tace mâlc. E silentio stampa total, în stand-by general de neputință, poate le pică salvarea din Cer

  Răspunde
 9. barbișon bulai

  Fotografiile din deschidere sunt prea aglomerate și nu atrag. Crează repulsie de articol, fiți mai necomplicați pentru masa publică

  Răspunde
  • Vasi

   Că zice că să-l fi botezat așa Nașul, adicătele dl Ghiță.
   Iar, bă, care ești așa sensibil la articol lung, nu citi, nene, că tot aia e! Și pentru tine, și pentru articol, și pentru patrie. La școală, nene, la reciuclare. Ori la reformă. Hai, la cărat balast, gunoi din grajduri, pământ cu patașca, piatră, mortar. Acolo, nu la citit articole care îmbolnăvesc omul sensibil. Reați voi cu muma voastră să fiți ai dreku! Auzi, e prea lung articolu, îi face pok castrolea de pe gât… V-a speriat școala și-ați fugit la fumat și la alte alea câte 8-10-12 ani, ca jigodia asta despre care este vorba în articolele prea lungi pentru capetele voastre de musculiță de oțet!

   Răspunde
 10. zicăloiu

  cultura bucovinei din scrierile doctorale si pontale ale unui escroc public 😁😁😄😄😄😡

  Răspunde
 11. Mugur_Ciumica

  Impactul articolului de mai sus,care a starnit atatea pasiuni,este mare de tot…Aceasta sistematizare este si foarte utila,ai unde cauta,se poate recapitula…

  Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.