Până la finalul lunii iulie, are loc o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanţare pentru Măsura 1.2.1 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”, adresată celor care vor să-şi dezvolte fermele de familie, anunţă Mihai Moraru, directorul executiv al Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Suceava.

Mihai Moraru a precizat că la nivel naţional, suma alocată este de 50 milioane de euro, valoarea maximă eligibilă a unui proiect neputând depăşi 125.000 de euro. Pentru a putea să accesezi aceste fonduri, dimensiunea economică a fermei trebuie să fie cuprinsă între minim două şi maxim 50 de unităţi de dezvoltare economică (UDE). În cauză sunt fermele de producţie vegetală, creştere a animalelor, cât şi cele mixte.

„Ca exemplu, la o fermă mixtă de bovine cu bază furajeră, pentru o dimensiune minimă de 2 UDE, familia ar trebui să deţină 3,5 hectare de teren cultivat cu grâu, orz, porumb, fâneţe şi plante de nutreţ, precum şi 3 capete de vaci de lapte”, a declarat şeful OJPDRP Suceava.

Disponibile sunt proiecte tip pentru ferme de legume în câmp şi în spaţii protejate, livezi de pomi şi arbuşti fructiferi, ferme de vaci de lapte, ferme de creştere şi îngrăşare a porcinelor şi ferme de găini ouătoare.

Șeful OJPDRP precizează că, prin intermediul instituţiilor finanţatoare, proiectele declarate eligibile vor beneficia de o garantare de 80% a sumelor pentru cofinanţare. Totodată, în acelaşi scop, de la bugetul statului se vor acoda, pe o perioadă de maxim 10 ani, microcredite de până la 75.000 euro. Pentru a putea beneficia de fondurile puse la dispoziţie, fermierii vor respecta condiţiile de accesare şi se vor încadra în criteriile de selecţie.

Pot depune proiecte atât persoane fizice – cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare, cât şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, precum şi alte tipuri de beneficiari eligibili.

De asemenea, această oportunitate de finanţare este diponibilă prin grupurile de acţiune locală (GAL), care implementează Măsura 1.2.1 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”, la nivel teritorial.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.