În luna perioada 5 – 8 aprilie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase și comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

Campania a vizat identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniile mai sus menționate, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor; determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul își are sediul social și creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

De asemenea, între obiectivele campaniei s-au numărat și diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile mai sus menționate, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, precum și eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Grupul ţintă a fost reprezentat de angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate – cod CAEN 4724.

Activitatea în domeniile Relaţiilor de Muncă/Muncă nedeclarată

La acţiune au participat 16 inspectorii de muncă care au controlat un număr de 53 angajatori. Pentru muncă nedeclarată, a fost sancționat 1 angajator fiind depistată o persoană la muncă fără a avea intocmit contract individual de muncă.

Pentru alte încălcări decât munca nedeclarată au fost aplicate un număr de 4 avertismente.

Între deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă se numără: nerespectare termen transmitere Reges  cu suspendare contract individual de muncă; neinformare ITM –Suceava asupra folosirii muncii de noapte și evidența orelor de muncă neconformă cu programul desfășurat de salariați.

Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

La acţiune au participat inspectori de muncă care au controlat un număr de 27 angajatori cu 426 lucrători, fiind sancţionaţi 25 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 55 avertismente.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost neacordarea echipamentului individual de protectie; semnalizări de SSM deficitare; neefectuarea verificarii periodice a starii de sănătate; nedesemnarea lucrătorilor care aplică măsurile de prim ajutor; lipsă verificare periodică prize de pământ;  lipsa unor apărători la unele din echipamentele de muncă; instruire necorespunzătoare a lucrătorilor, precum și lipsa verificării periodice a echipamentelor de muncă.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.