Bugetul județului Suceava a fost aprobat în ședința Consiliului Județean de vineri, 14 februarie. Președintele Gheorghe Flutur a subliniat că în acest an, 50% din buget este pentru dezvoltare, ceea ce înseamnă că vor fi multe investiții în județ.

Trebuie menționat faptul că bugetul Consiliului Județean pentru anul 2020 este cifrat la 652 de milioane de lei fiind cu 40% mai mare decât cel din anul precedent.

De precizat este că un grup de oameni au contestat proiectul de buget, mai precis aceștia au solicitat, din nou, ca administrația județeană să nu mai finanțeze festivalurile de muzică rock ce se desfășoară în Suceava.

Potrivit președintelui Gheorghe Flutur, proiectul bugetului propriu al judeţului Suceava și al unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Suceava pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

„Fac menţiunea că, sumele aferente estimărilor pentru perioada 2021 -2023 reflectă modalitatea de echilibrare a bugetelor locale prevăzută de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, în timp ce sumele repartizate pentru anul 2020 sunt rezultatul modalităţii de echilibrare stabilită de Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, respectiv de asigurare a unui buget minim de funcţionare pentru judeţe la nivelul unei sume de minim 275 lei/locuitor/an”, a precizat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Acesta a adăugat că Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale a comunicat, în data de 05 februarie 2020, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, suma cu titlu de transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2020, respectiv 7.053.000 lei, sumă ce a stat la baza construirii bugetului acestei unităţi, alături de celelalte categorii de venituri bugetare.

În urma justei estimări a veniturilor proprii ale Consiliului Judeţean Suceava și a reflectării tuturor celorlalte categorii de venituri bugetare (din care cele mai importante, pe lângă sumele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din TVA, sunt: subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 și sumele primite de la Uniunea Europeană pentru proiectele aflate în implementare aferente perioadei de programare 2014 – 2020) s-a construit partea de venituri a bugetului judeţului Suceava la nivelul sumei de 484.017.834 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare 312.336.0511ei, iar veniturile secţiunii de dezvoltare 171.681.783 lei.

„Pentru susţinerea cheltuielilor de dezvoltare ale judeţului propun ca, pe lângă suma de 58.556.301 lei din creditul intern contractat în anul 2018, destinată finalizării obiectivului Extindere terminal pasageri la Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava și asigurării cofinanţării proiectului REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA, să fie utilizată și suma de 45.265.166 lei din excedentul bugetului judeţean. Conform cu datele din situaţiile financiare la 31.12.2019, Consiliul Judeţean Suceava dispune de un excedent în suma de 80.984.125,14 lei, diferenţa de 35.718.959 lei nerepartizată din excedent putând fi alocată ulterior aprobării bugetului, cu aprobarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru destinaţiile prevăzute la art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale și la art.6 alin.(l3) din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020”, a precizat Flutur în plenul ședinței Consiliului Județean.

Pe partea de cheltuieli, o destinaţie importantă a fondurilor în bugetul anului 2020 o reprezintă lucrările la drumurile judeţene, derulate, atât direct prin bugetul propriu al judeţului, cât și prin Direcţia Judeţeană de Drumuri și Poduri Suceava. Totalul sumelor alocate în anul 2020 cu această destinaţie este de 271.996.471 lei, din care 59.800.000 lei pentru reparaţii curente, 113.028.150 lei pentru proiectul REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA (cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, credit și surse proprii), 91.112.781 lei pentru lucrările finanţate din PNDL și 8.055.540 lei pentru alte lucrări de investiţii.

 

CJ sprijină dezvoltarea Spitalului Județean

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava beneficiază de transferuri pentru investiţii din bugetul judeţean în sumă de 18.877.560 de lei, destinate în cea mai mare parte finalizării blocului operator cu patru săli de operaţii și construirii unui heliport.

„În secţiunea de dezvoltare am înscris şi alte investiţii ale Consiliului Judeţean Suceava și ale unităţilor finanţate integral din bugetul judeţean, inclusiv cele a căror achiziţie/plată nu a putut fi finalizată în anul 2019. Menţionez câteva mai importante: poiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul Suceava, etapa a II-a de proiect (fazare); amenajarea curţii interioare a clădirii Palatului Administrativ, în vederea creării unui spaţiu cu funcţiune sală de conferinţă, cu o alocare în anul 2020 de 5.236.773 lei; extinderea terminalului de pasageri la Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, cu finanţare din credit intern, cu o alocare bugetară de 7.790.468 lei; execuţia lucrărilor de utilităţi și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiţii Ansamblu de locuinţe de serviciu cu 30 de unităţi locative prin programul Construcţia de locuinţe de serviciu în curtea spitalului judeţean, cu o alocare bugetară în anul 2020 de 1.154.908lei; construire și extindere corp clădire la Centrul Școlar de Educaţie Incluziva Sfântul Andrei din Gura Humorului, cu finanţare PNDL, având o alocare în anul 2020 de 2.065.115 lei și planul de amenajare teritorială a judeţului Suceava, cu o alocare în acest an de 440.300 lei”, a explicat Flutur.

Pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 s-a prevăzut suma de 2.620.000 lei, din care pentru: sănătate 50.000 lei; pentru acţiuni culturale 120.000 lei; pentru sport 300.000 lei; pentru tineret 100.000 lei; susţinere culte 1.750.000 lei și pentru asistență socială 300.000 lei, sume ce se vor aloca beneficiarilor conform cu regulamentul specific aprobat de deliberativ.

Au fost alocate și în acest an fonduri importante (1 .700.000 lei) destinate efectuării de reparaţii curente la clădiri aflate în patrimoniul judeţului Suceava, dintre care menţionăm continuarea reparaţiilor la clădirile Centrului Economic Bucovina. De asemenea, în vederea asigurării sustenabilităţii celor două proiecte care au fost iniţiate de Consiliul Judeţean Suceava în anul2013, este necesară alocarea unei sume de peste 1,5 milioane lei.

„Ca în fiecare an, Consiliul Judeţean Suceava, prin compartimentul CNIPT, a realizat un program de manifestări/acţiuni cu scop de promovare a turismului sucevean în ţară și străinătate, pentru care am alocat un buget de 645.000 lei. În același scop vom demara în acest an proiectul, SMART TRAVEL BUCOVINA, în valoare totală de 430.389 lei, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”, a adăugat Flutur.

Pentru finanţarea cheltuielilor Regiei Autonome, Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, generate de desfășurarea activităţilor de natură neeconomică, conform cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr.45/2019, au fost alocate transferuri în suma de 2.208.400 lei, pornind de la fundamentarea transmisă de regie.

„De asemenea, pornind de la necesarul din anul precedent, am înscris la partea de cheltuieli fondul de rezervă bugetară în suma de 6.000.000 lei”, a subliniat Flutur.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.