Președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Bleorțu, a anunțat că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri Europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta si a Ordinului CNAS nr. 540/2020 pentru aprobarea metodologiei, pentru perioada starii de urgență se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună  personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, precum si personalului care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19, angajati în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu CAS Suceava. 

Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc s-a stabilit prin decizie a conducătorului unităţii  sanitare angajatoare, care este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în aceste activităţi.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură fondurile necesare platii stimulentului de risc pentru personalul angajat în unitati sanitare aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, respectiv: in spitale, centre de dializă, în unitati sanitare de urgenta prespitalicesti şi transport sanitar si în laboratoare.

„La nivelul județului Suceava instituția noastră a decontat suma de 3.047.500 lei, reprezentând stimulentul de risc pentru un număr de 1.219 angajati.

Din acest total, suma de 2.637.500 lei s-a decontat pentru asigurarea acestui supliment de risc pentru 1.055 angajati nominalizati prin decizie a conducerii spitalelor «Sf. Ioan cel Nou» Suceava, Municipal Rădăuți si Municipal Vatra Dornei, suma de 25.000 lei pentru 10 angajati celor 2 furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar: S.C. AMBU LIFE – S.R.L. si ANA ROM DIVIZIA MEDICALĂ – S.R.L., suma de 122.500 lei pentru 49  angajati ai laboratorului S.C. DORNA MEDICAL – S.R.L. si suma de 262.500 lei pentru 105 angajati ai celor 3 furnizori privați de dializă: AVITUM SUCEAVA, FRESENIUS NEPHROCARE SUCEAVA și NEFROMED BM RĂDĂUŢI”, a declarat Cristi Bleorțu.  

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.