În anul 1724 are loc Sfinţirea Mânăstirii Văcăreşti, ctitorie a domnitorului Nicolae Mavrocordat, situată în partea sudică a Bucureştilor, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului istoric şi artistic românesc, distrusă de Nicolae Ceauşescu;

• în anul 622, profetul Muhammad încheie pelerinajul de la Mecca la Medina; Mecca este locul naşterii profetului Mahomed şi leagănul islamului, iar călătoria la Mecca este o datorie pe care, spune religia islamică, orice musulman trebuie să o îndeplinească măcar o dată în viaţă;
• în anul 1497 oastea polonă invadatoare ajunge până sub zidurile cetăţii Suceava, Ţara Moldovei, în cadrul bătăliei de la Codrii Cosminului; armata poloneză nu a fost în stare să organizeze un asediu eficient, și după 4 luni, infecțiile din tabără și ostilitatea localnicilor moldoveni l-au făcut pe Ioan Albert să decidă o retragere;
• în anul 1541 a încetat din viaţă Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim), alchimist, medic şi filosof, una dintre cele mai pitoreşti figuri ale Renaşterii, precursor al iatrochimiei prin folosirea, în tratamentul bolilor, a unor medicamente realizate prin sinteză chimică;
• în anul 1659 se semnează tratatul de alianţă între Mihnea al III-lea, al Valahiei şi Gh. Rakoczi al II-lea, încheiat la Târgu Mureş în condiţii de deplină egalitate;
• în anul 1906, parcul Național Devils Tower National Monument devine primul monument național din Statele Unite ale Americii, titlu primit de la președintele Theodore Roosevelt;
• în anul 1929, guvernul sovietic a decretat că începând de la 1 octombrie se va introduce o versiune reformată a calendarului, în care săptămâna devenea de 5 zile, toate lunile aveau 30 de zile, iar restul de 5 sau 6 zile erau sărbători intercalate câte una sau două între anumite luni;
• în anul 1957, la Barcelona, a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa, Camp Nou, cu o capacitate de 98 787 de locuri;
• în anul 1989 a încetat din viaţă Paul Georgescu, critic literar, eseist, jurnalist, romancier și scriitor român; Paul Georgescu a fost redactorul-șef al „vechii” Gazete literare, numele dintre 1954 și 1968 al revistei România literară, calitate în care a practicat critica literară de încurajare, spre exemplu susținând debutul literar al lui Nichita Stănescu
• în anul 2009, tezaurul de la Staffordshire descoperit de Terry Herbert, în apropiere Lichfield, Staffordshire, Anglia este declarat oficial tezaur de către autoritățile britanice, fiind considerat parte a Patrimoniului Coroanei; valoarea estimată a tezaurului este peste un milion de lire sterline; tezaurul constă în piese totalizând aproximativ 5 kg de aur și 1,3 kg de argint.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.